BB wordt een coöperatie

15.02.2024
Bureau Bouwtechniek evolueert naar een werkerscoöperatie, waarbij de huidige eigenaars streven naar een maximale verspreiding van de aandelen onder de medewerkers van BB.
COOP 1

Wij geloven dat onze onafhankelijkheid behouden essentieel is om maatschappelijk alert en ecologisch bewust te ondernemen. Onze identiteit dragen we hoog in het vaandel. Net als trouw blijven aan onze eigenheid. Kortom, voor ons is het cruciaal dat BB in de toekomst BB blijft.

Dat die toekomst op termijn, niemand blijft eeuwig jong, tot een verandering in de eigendomsstructuur moet leiden staat als een paal boven water. Dat deze verandering zal leiden tot een organisch evoluerende structuur die continuïteit biedt over de generaties heen wat ons betreft ook.

BB is een organisatie waar mensen in vertrouwen tot grootse dingen komen, medewerkers prominente rollen opnemen, verantwoordelijkheid krijgen en nemen. De BB’ers betrekken in het eigenaarschap van onze organisatie voelt dan ook aan als een logische stap in de evolutie van Bureau Bouwtechniek.

Met deze voorwaarden in het achterhoofd hebben we gezocht naar een duurzaam ondernemingsmodel dat ons in staat stelt onze doelen op lange termijn te blijven realiseren.

Voor ons was de beslissing om Bureau Bouwtechniek de toekomst te laten ingaan als coöperatie de juiste stap.

Anders en toch 100% BB!