Kwaliteitscontrole

De bouwheer kan beroep doen op de expertise van onze specialisten bij de beoordeling van de technische kwaliteit van het te realiseren gebouw net voor en tijdens de bouwfase. De kwaliteitscontrole biedt een garantie voor de opdrachtgever op een kwalitatief hoogstaand eindresultaat.
Bureau Bouwtechniek controleert de conformiteit van het project met alle technische voorschriften en bepalingen, relevante wetgeving en kwaliteitsnormen. BB adviseert zowel op het vlak van bouwkundige delen, technische installaties als brandveiligheid. 

Deskundigheid 

De basis voor een efficiënte kwaliteitscontrole ligt in het intellectueel eigendom van BB: de uitgebreide kennis van materialen, producten, bouwprocessen, uitvoeringstechnieken, technische voorschriften, wettelijke bepalingen, etc. die onze experten verwierven uit de talrijke praktijkervaring en onderlinge kennisoverdracht. Om deze knowhow up-to-date te houden, investeert BB bewust in de bijscholing van zijn experten en moedigen we externe kennisuitwisseling aan. BB is voorbereid op de technische ontwikkelingen van de toekomst m.b.t. duurzaamheid, brandveiligheid, omgevingsbewustzijn, onderhoudsvriendelijkheid, technologische evoluties, economie, etc. 

Takenpakket

Ontwerp
De kwaliteitscontroleur levert een grondige, preventieve technische doorlichting af van het lastenboek en de uitvoeringsplannen door ze te toetsen op hun conformiteit met de gangbare technische en wettelijke normen. 

Uitvoering
Tijdens de uitvoering is de controleur uw klankbord en gesprekspartner op het terrein. Op regelmatige tijdstippen bezoekt hij de werf zodat er preventief en proactief kan ingegrepen worden.
Dankzij onze ervaring kunnen we de technische controle snel en nauwkeurig uitvoeren, de relevante vaststellingen i.v.m. wetgeving en goede uitvoering juist inschatten en evalueren en onze bevindingen bundelen in een concreet verslag. 
We staan de bouwheer bij tijdens de oplevering en sluiten de kwaliteitscontrole af met een zorgvuldig nazicht van het as-built dossier.

Voorbeeldprojecten