2009 04 01 ruwbouw 016 1289

Museum aan de Stroom

Samen met Neutelings Riedijk Architecten bouwen we een museum in het hartje van het Eilandje in Antwerpen.
  • Architect: Neutelings Riedijk Architecten i.s.m. Bureau Bouwtechniek

  • Bouwheer: Stad Antwerpen gedelegeerd bouwheer AGVESPA

  • Oppervlakte: 17.000 m²

  • Budget: € 45.000.000

  • Timing: 2006 - 2010

  • Status: Gerealiseerd

  • Adviseurs: ABT (stabiliteit), M&R Engineering (speciale technieken), Daidalos Peutz (akoestiek) Ifset (brandveiligheid), Memubar (veiligheidscoördinatie)

MG 1778 1292

Bouw van een nieuw museum voor het exposeren en centraliseren van de collecties uit het “Vleeshuis”, “Steen” en “Volkskundemuseum” aangaande het industriële, maritieme en sociologische verleden van de haven van Antwerpen. Op het dak van de spiraalvormige museumtoren zitten een feestzaal en restaurant, een grand café maakt op het gelijkvloers verbinding met het groot publiek plein waar enkele commerciële paviljoenen zijn opgetrokken.

De wonderjaren: Willem Jan Neutelings over het MAS

2008 04 04 ruwbouw 002 1290

Energie-arm gebouw

De museumtoren heeft 2 klimaatzones:

  • een geconditioneerd klimaat in de tentoonstellingszalen
  • een fluctuerend semi-buitenklimaat in de spiraalroute.

De vloeren van de spiraaltoren zijn uitgerust met waterbuizen die in de winter dienst doen als vloerverwarming. In de tussenseizoenen wordt de warmte die aan de zonzijde van het gebouw binnenvalt door de waterbuizen opgenomen en naar de koude zijde van het gebouw getransporteerd. Het teveel aan warmte wordt opgeslagen in een buffervat waarmee het gebouw ’s ochtends wordt opgewarmd. In de zomer wordt de overtollige warmte via dit waterstelsel afgevoerd en gekoeld met Scheldewater.

2099 SB 02 1302

Façade- engineering

Op basis van de specifieke parameters qua esthetiek, techniciteit en kostprijs werd de materialiteit en uitvoeringswijze van zowel de opake als transparante geveldelen uitgebreid onderzocht.

Voor de opake geveldelen is uitvoerig onderzoek gedaan naar materiaal op basis van esthetiek, textuur, modulariteit, vorstvastheid, verankeringsmogelijkheden en kostprijs.

De typerende glazen gevel is op maat ontwikkeld in functie van de specifieke windbelasting en zetting en beweging van de bovenliggende gebouwdelen. Naast deze technische aspecten hebben ook de vervangbaarheid en het onderhoud van de beglazing een impact gehad op de bouwtechnische uitwerking.

Als uitvoerend architect helpen we de ontwerpende architecten met alle technische en financiële vraagstukken, zodat zij zich volledig op het ontwerp kunnen toeleggen. We controleren ook de uitvoering en zorgen ervoor dat de doelstellingen en het plan steeds kraakhelder zijn voor alle partners, zodat we samen onze dromen kunnen waarmaken.

2099 SB 01 H 1300 2009 04 01 ruwbouw 000 1299 2008 06 10 mock up koof 007 1294 2007 08 27 gevel gelijkvloers 011 1297 MG 7109 1285

Ons projectteam

Uit Team Architectuur (publieke sector Vlaanderen) (2)

Mark

arch. Mark Sette

Directeur
Bestuurder
E-mail |
Toon Kalhofer 2730

ir. arch. Toon Kalhöfer

Directeur
Gedelegeerd bestuurder
E-mail |

Uit Team Computer Aided Design & BIM (1)

Bart choice 719976

arch. Bart Van den Bossche

Technisch ontwerper
BIM-modelleur
E-mail |
TAGS: uitvoerend architect| gevel