Label Circulair Gebouw

Door de ontwikkeling van een label Circulair Gebouw laten we de bouwsector laten kennis maken met de uitdagingen en opportuniteiten die de omschakeling naar een circulaire economie met zich meebrengt.
  • Partners: Vlaamse Confederatie Bouw, WTCB, Vlisog i.s.m. Bureau Bouwtechniek

  • Opdrachtgever: OVAM – Vlaanderen Circulair

  • Timing: 2017 - 2020

  • Status: Gerealiseerd

De circulaire economie, waarbij materialen zo lang mogelijk hun waarde behouden en maximaal worden ingezet, wint vanuit ecologisch en economisch standpunt meer en meer aan belang. Ook in de bouwsector zijn er veranderingen nodig om de omschakeling naar een circulair economisch model verder mogelijk te maken.

Door de ontwikkeling van een label Circulair Gebouw willen de Vlaamse Confederatie Bouw, VLISOG vzw en Buildwise de bouwsector laten kennis maken met de uitdagingen en opportuniteiten die de omschakeling naar een circulaire economie met zich brengt.

Pic circulair gebouw 2 3945

Doel

  • anderen inspireren tot gelijkaardige initiatieven
  • een duidelijk referentiekader rond circulair bouwen ontwikkelen om ontwikkelaars, architecten, aannemers te helpen bij het maken van goede keuzes
  • een grootschalige sensibilisering van de bouwsector m.b.t. circulair denken


Wij ondersteunen dit traject door de ontwikkelde redeneringen en tools voor te leggen aan bouwprofessionals, zowel de bouwheer, architect, aannemer en materiaalproducent. Dit aftoetsen met de bouwpraktijk levert een aanzienlijke bijdrage voor de uitvoering van deze opdracht.

Wordt vervolgd

Vanaf 2020 blijven VCB en Buildwise samenwerken aan de verdere invulling van dit project in het kader van het project Interreg 2Seas CBCI, met ondersteuning van Bureau Bouwtechniek en andere partners in de keten.

Maak kennis met onze experten

Uit Team Duurzaamheid, Energie & Comfort (1)

Jona

ir. arch. Jona Van Steenkiste

Energie- en duurzaamheidsadviseur
EPB-verslaggever
E-mail |

Uit Team Kennis Innovatie & Technologie (1)

Jan Moens kennispartner 3379

prof. arch. Jan Moens

Algemeen directeur
Hoofd afdeling research & ontwikkeling
Gedelegeerd bestuurder
E-mail |

Meer weten over circulair bouwen?