Kunstcampus deSingel

Architect: Bureau Bouwtechniek
Bouwheer: Vlaamse Overheid - Fonds Culturele Infrastructuur
Mandataris bouwheer: Vlaamse Overheid – Agentschap Facilitair Bedrijf
Locatie: Antwerpen
Budget: € 1.780.000
Timing: 2018 - 
Status: opgeleverd

© Bureau Bouwtechniek
© werffoto: Fonds Culturele Infrastructuur

Technische renovatiebegeleiding I Gevel en Dak
Technisch advies I Veiligheidscoördinatie

Pers

Renovatie van de betonnen gevel en het dak van de toneel- en bibliotheektoren van Kunstcampus deSingel in Antwerpen. De buitenhuid van de toren wordt volledig gerenoveerd zonder daarbij afbreuk te doen aan de architecturale kwaliteit en detaillering van het waardevolle en iconische gebouw.

Opdracht

 • de studie en renovatie van de schade aan de betonhuid, 
 • een integrale dakrenovatie 
 • de integrale studie naar energetische verbetering van de buitenhuid

Bouwfysiche analyse gebouwschil 
De studieopdracht voor de renovatie van de buitenhuid van de toneeltoren van kunstencampus deSingel omvat de studie: 

 • architectuur, 
 • bouwfysica, 
 • bouwkunde, 
 • stabiliteit, 
 • technieken, 
 • EPB 
 • veiligheidscoördinatie. 

Renovatiescenario's
De bouwfysische analyse van de gebouwschil reikt de opdrachtgever de nodige tools aan om gemotiveerde keuzes te maken voor de renovatie van de buitenhuid van de toneeltoren.

De thermische prestaties van de gebouwschil worden berekend met behulp van gespecialiseerde software, en afgetoetst aan de hand van een thermografisch onderzoek.
Koudebruggen en andere aandachtspunten worden zo verder in kaart gebracht.

De risico’s op bouwfysische schade aan de gebouwschil, zoals inwendige condensatie, schimmelvorming en vorstschade, worden verder onderzocht.

Temperatuurverloop model  

Temperatuurverloop model.                               Materiaalopbouw model.

Renovatiebegeleiding

 • de opmaak van het aanbestedingsdossier; 
 • de organisatie en behandeling van de gunningsprocedure;
 • de technische en administratieve leiding en opvolging van de uitvoering tot en met de oplevering; 
 • de financiële opvolging en algemenen coördinatie van de werken.

Het gebouw
De 2de bouwfase van het bouwdeel Stynen werd ontworpen in de jaren ‘60 en gerealiseerd tussen 1972 en 1980. 

Alle daken zijn uitgevoerd als een koud verlucht dak, de wanden zijn vol beton, binnen bekleed met polyurethaanschuimpanelen. De platte daken hebben een betonnen balustrade (+/- 1,8 meter hoog) en op de daken staan diverse betonstructuren. Oorspronkelijk waren de daken bekleed met bitumenroofing en belast met betonnen terrastegels. In 1990 en 1992 werd het dak voor de eerste maal gerenoveerd.

De gevel vertoonde eind jaren ’80 veel betonrot. Begin jaren '90 werd de gevel daar tegen behandeld en geschilderd. Hier en daar vertoont de gevel nieuwe barsten en het geheel van de toren moet opnieuw geschilderd worden.

BB team: arch. Bert Van den Bergh, ir. arch. Stephanie Van Goethem, ir. arch. Robbe Verelst, arch. ass. Tuur Van Dijck