Architectura: Buitenschil toneel- en bibliotheektoren deSingel in ere hersteld door Bureau Bouwtechniek

28.01.2024
De toneel- en bibliotheektoren van de Antwerpse kunstencampus deSingel, een van de belangrijkste verwezenlijkingen van Léon Stynen, is zopas gerenoveerd. Bureau Bouwtechniek herstelde de schade aan de betonhuid, renoveerde het dak en voerde de bouwfysische studie uit naar de energetische verbetering van de buitenhuid
BB CHOICE Singel june 2020 710103 3685

De toneel- en bibliotheektoren maken deel uit van de tweede fase van de kunstencampus (1963-1980) en is uitgevoerd in een brutalistische betonarchitectuur, naar een ontwerp van de al even iconische Léon Stynen.

Het renovatieconcept steunt op het behoud van de brutalistische detaillering van het gebouw in combinatie met een energetische verbetering. Koudebruggen en andere aandachtspunten zijn in kaart gebracht en bouwkundige oplossingen doelmatig uitgewerkt zonder afbreuk te doen aan waardevolle architecturale detaillering. Zo werd de cellenglasisolatie met cementering op de wanden niet alleen bewaard, maar waar mogelijk ook aangevuld om de energieprestaties en robuustheid van het gebouw te verbeteren.

Tijdens de renovatie is de betonnen gevel van ca. 6800 m2 hersteld en voorzien van een nieuwe, beschermende coating. Daarbij is bijzondere aandacht besteed aan de technisch performante uitvoering met oog voor het behoud van de brutalistische detaillering van de balustrades, het stalen schrijnwerk, de originele kleurstelling, detaillering van dakranden en het gebruik van het dak als architectonische ruimte.

Thermografie

De thermische prestatie van alsook de risico’s op bouwfysische schade aan de gebouwschil en aangaande bouwknopen zijn in kaart gebracht met thermografie en doorgerekend met TRISCO, een gespecialiseerde software die a.d.h.v. dynamische modellen het temperatuurverloop en de risico’s op condensatie in detail kan scherpstellen en doelgerichte oplossingen voorstelt.


Multidisciplinair team

De renovatie van de buitenschil van de toneel- en bibliotheektoren vroeg om expliciete disciplines als restauratie, bouwfysica, bouwkunde en veiligheidscoördinatie. Voor deze opdracht deed Bureau Bouwtechniek beroep op een intern multidisciplinair team dat borg kon staan voor de noodzakelijke complementaire technische expertise.

“Door gerichte ingrepen verlengen we de levensduur van het gebouw en stomen we de kunstencampus klaar voor een volgende gebruiksperiode. Als team kunnen samenwerken aan de bestendiging van het iconische gebouw en zijn gebruik gaf ons bijzonder veel voldoening”, klinkt het bij Bureau Bouwtechniek.