BB CHOICE Singel june 2020 710117 3686

Kunstcampus deSingel

We herstelden de schade aan de betonhuid, renoveerden het dak en voerden de bouwfysische studie uit naar de energetische verbetering van de buitenhuid.
 • Architect: Bureau Bouwtechniek

 • Bouwheer: Vlaamse Overheid - Fonds Culturele Infrastructuur

 • Opdrachtgever: Mandataris bouwheer: Vlaamse Overheid – Agentschap Facilitair Bedrijf

 • Budget: € 1.780.000

 • Timing: 2018 - 2021

 • Status: Gerealiseerd

 • Fotograaf: Sarah Blee

We renoveerden de toneel- en bibliotheektoren van de Antwerpse kunstencampus deSingel in Antwerpen, een van de belangrijkste verwezenlijkingen van Léon Stynen. Respect voor de architecturale erfgoedwaarden en detaillering van het iconische gebouw stond daarbij voorop.

IMG 4537 3657
IMG 4505 3550

Opdracht

 • de studie en renovatie van de schade aan de betonhuid,
 • een integrale dakrenovatie
 • de integrale studie naar energetische verbetering van de buitenhuid
BB CHOICE Singel june 2020 710103 3685

Het gebouw

De 2de bouwfase van het bouwdeel Stynen werd ontworpen in de jaren ‘60 en gerealiseerd tussen 1972 en 1980.

Alle daken zijn uitgevoerd als een koud verlucht dak, de wanden zijn vol beton, binnen bekleed met polyurethaanschuimpanelen. De platte daken hebben een betonnen balustrade (+/- 1,8 meter hoog). Op de daken staan diverse betonstructuren. Oorspronkelijk waren de daken bekleed met bitumenroofing en belast met betonnen terrastegels. In 1990 en 1992 werd het dak voor de eerste maal gerenoveerd.

De gevel vertoonde eind jaren ’80 veel betonrot. Begin jaren '90 werd de gevel daartegen behandeld en geschilderd. Hier en daar vertoont de gevel nieuwe barsten en het geheel van de toren moet opnieuw geschilderd worden.

IR 4379 3654

Bouwfysiche analyse gebouwschil

De studieopdracht voor de renovatie van de buitenhuid van de toneeltoren van kunstencampus deSingel omvat de studie:

 • architectuur,
 • bouwfysica,
 • bouwkunde,
 • stabiliteit,
 • technieken,
 • EPB
 • veiligheidscoördinatie.

Renovatiescenario's

De bouwfysische analyse van de gebouwschil reikt de opdrachtgever de nodige tools aan om gemotiveerde keuzes te maken voor de renovatie van de buitenhuid van de toneeltoren.

De thermische prestaties van de gebouwschil worden berekend met behulp van gespecialiseerde software, en afgetoetst aan de hand van een thermografisch onderzoek. Koudebruggen en andere aandachtspunten worden zo verder in kaart gebracht.

De risico’s op bouwfysische schade aan de gebouwschil, zoals inwendige condensatie, schimmelvorming en vorstschade, worden verder onderzocht.

Klembord upload 3664 3664 1 Download 1
IMG 4727 3656
103748064 3393138047385169 7741409340415213140 o 3537

Renovatiebegeleiding

 • de opmaak van het aanbestedingsdossier;
 • de organisatie en behandeling van de gunningsprocedure;
 • de technische en administratieve leiding en opvolging van de uitvoering tot en met de oplevering;
 • de financiële opvolging en algemenen coördinatie van de werken.
2022 04 21 Bureau Bouwtechniek 02071

“Door gerichte ingrepen verlengen we de levensduur van het gebouw en stomen we de kunstencampus klaar voor een volgende gebruiksperiode. Als team kunnen samenwerken aan de bestendiging van het iconische gebouw en zijn gebruik gaf ons bijzonder veel voldoening” dixit betonspecialist ir. arch. Stéphanie Van Goethem.

Lees het artikel

Maak kennis met onze specialisten

Uit Team Renovatie, Restauratie & Onderhoud (3)

Bert

arch. Bert Van den Bergh

Projectarchitect
Adviseur renovatie & restauratie
E-mail |
Stephanie Van Goethem

ir. arch. Stephanie Van Goethem

Projectarchitect
Adviseur gevelrenovatie
Expert schadediagnose en herstelling van beton
E-mail |
Tuur

arch. ass. Tuur Van Dijck

Adviseur platte daken
Veiligheidscoördinator
E-mail |

Uit Team Duurzaamheid, Energie & Comfort (1)

BB Robbe oct2014

ir. arch. Robbe Verelst

Energie- en duurzaamheidsadviseur
Adviseur bouwfysica
E-mail |

Uit Team Veiligheid (1)

B B freya

ing. Freya Michiels

Projectingenieur
Veiligheidscoördinator
E-mail |
TAGS: gevel