Sba kmma luca beel 1

Koninklijk Museum voor Midden Afrika

Op vraag van de bouwheer volgen we het proces op de voet, met respect voor het beoogde resultaat, het geplande budget en de voorziene timing.
  • Architect: Stéphane Beel Architecten

  • Bouwheer: Regie der Gebouwen

  • Budget: € 51.000.000

  • Timing: 2007 - 2018

  • Status: Gerealiseerd

  • Adviseurs: Origin Architecture & Engineering (restauratie), Niek Kortekaas (scenografie), Michel Devisgne (landschaparchitectuur) , Arup (stabiliteit), RCR (technieken), Daidalos Peutz (bouwfysica en akoestiek)

Het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA) sloot op 1 december 2013 wegens renovatie de deuren voor een periode van drie jaar. Wanneer het museum midden 2016 opnieuw opent, zal het grondig van aanblik veranderd zijn.

KMMA heeft de ambitie een internationaal toonaangevend museum en onderzoeksinstituut te worden. Naast een reorganisatie van de museale ruimtes, kinderateliers, logistieke en secundaire ruimtes, komen er nieuwe tentoonstellingszalen, cafetaria-restaurant, onthaal, auditorium en vergaderzalen. Het bestaande museumgebouw wordt zo intact mogelijk gelaten.

De verschillende ingrepen actualiseren het bestaande monument, zonder afbreuk te doen aan haar intrinsieke waarde.

14029 RDG KMMA 003
14029 RDG KMMA 005
14029 RDG KMMA 004

Coördinerend architect

Op vraag van Stéphane Beel Architect traden we voor het KMMA op als coördinerend architect.

  • In een voorbereidende fase genereerden we de administratieve, bouwtechnische, organisatorische, planmatige en financiële informatie voor het project.
  • Op basis van deze gegevens stelden we een gedetailleerd processchema op met een realistische timing en heldere taakverdeling per fase.
  • Specifiek voor deze opdracht, begeleidden we ook het opstellen van het programma van eisen voor de scenografie.

Tijdens de ontwerpfase speelden we een actieve en sturende rol, terwijl we tijdens de uitvoeringsfase op vraag van de bouwheer, het proces volgden, met respect voor het beoogde resultaat, het geplande budget en de voorziene timing.

TAGS: Coördinerend architect