Frankrijklei

Kantoorgebouw Frankrijklei 71

We onderzoeken de haalbaarheid van de renovatie van een kantoorgebouw tot een passief gebouw.
  • Opdrachtgever: AG VESPA

  • Timing: 2011

  • Status: Gerealiseerd

Doel van de studie was het bepalen van de ingrepen en het begroten van de investeringskost om het gebouw te renoveren tot passief gebouw.

Het was de uitdrukkelijke vraag van de bouwheer om de opdracht “integraal” te bekijken: niet enkel de energiebesparende ingrepen dienden bepaald te worden, ook de ingrepen die een gewenst binnencomfort garandeerden, de (brand)veiligheid verhoogden of bouwtechnisch en -fysisch noodzakelijk waren.

Studie

Stand van zaken

In het eerste deel van de studie werd de huidige toestand van het gebouw in kaart gebracht. Naast de bepaling van de verschillende opbouwen van de schildelen, zijn thermografische (infrarood) opnames van het gebouw gemaakt om de koudebruggen te lokaliseren. Deze werden gesimuleerd a.d.v. TRISCO-software om de impact op de totale warmtedoorgang van het schildeel te bepalen.

Vervolgens werden de brandveiligheid, akoestiek en bestaande technische installaties van het gebouw doorgelicht. Ook het aanwezige betonrot in de ondergrondse parking werd in kaart gebracht.

Passief

In tweede instantie werden de nodige pakketten samengesteld om aan de eisen van een passief kantoorgebouw te voldoen. Naast het beperken van de warmteverliezen werd een advies opgesteld m.b.t. de technieken die nodig zijn om het gebouw een gewenst binnencomfort te geven. Hiervoor gebruikten we software ontwikkeld door het Passief Huis Platform. Een zonwering, nieuwe energiezuinige verlichting, performant ventilatiesysteem en nachtventilatie zijn noodzakelijk gebleken om het gewenste binnencomfort te realiseren.

Om aan de gestelde eisen te kunnen voldoen, zijn ook verschillende bouwknopen gedetailleerd doorgerekend en werden de nodige maatregelen voorgesteld om de warmteverliezen te beperken en condens- en schimmelvorming te voorkomen.

Voor het brandveiligheidsaspect is er een overleg geweest met de Antwerpse brandweer om een concreet eisenpakket op te stellen.

Tenslotte werd een raming opgesteld om de kostprijs van alle verschillende ingrepen te begroten.

TAGS: Energetische renovatie