BB Gent 2315new one 04 1865
Samen met evr-architecten bouwen we een hoge labotoren op de campus Ardoyen in Zwijnaarde.
  • Architect: evr-architecten

  • Bouwheer: Universiteit Gent

  • Oppervlakte: 18.000 m²

  • Budget: € 30.000.000

  • Timing: 2010 - 2015

  • Status: Gerealiseerd

  • Fotograaf: Sarah Blee

  • Adviseurs: Arcadis Belgium (stabiliteit, technieken)

Het stadsontwerp, ontwikkeld sinds 1999, voorziet voor de site een kwalitatieve combinatie tussen campus / wetenschapspark en kantoorzone met belangrijke verdichtingsmogelijkheden binnen een hoogstaande groen- en natuurstructuur.

De invalshoek “efficiënt ruimtegebruik” resulteerde in een dens gestapeld volume bestaande uit een sokkel die enkele publieke functies huisvest en een achterliggend datacenter waarop een kantoor- en labotoren van 13 bouwlagen staat. De kleine footprint laat op dit bouwperceel nog ruime uitbreidingsmogelijkheden toe.

131s EVR LABO 3 D snede 0130 PP 1200x1600 1566

Torenhoog

De toren is opgevat als een stapeling van kolomvrije en flexibel in te richten kantoor- en onderzoekplateau’s, rondom een centrale kern. Het gelijkvloers en de eerste bouwlaag worden aan de pleinkant ingenomen door transparante publieke functies zoals een vakbibliotheek, een klein auditorium, enkele grote leslokalen en een onthaal met rustruimtes.

Het hoogteaccent komt er vanuit een lezing van de context: de ligging aan de stedelijke rand en langs de hoofdstructuren N60 en E40, de zichtbaarheid van de campus en het creëren van een oriëntatiepunt voor het lokaal en (inter)nationaal publiek. De visuele relaties met de veelzijdige context worden op verschillende gevels en hoogtes op een gevarieerde manier aangegaan. Het project zoekt de uitstraling van juistheid, gepastheid en duurzaamheid.

BB gent 4703 1189
IMG 6982 1239

Beyond passive

Het project is duurzaam in de meest brede zin van het woord: in de kern en in zoveel mogelijk aspecten. De grootste milieutechnische uitdaging is de energiezuinige koeling van het datacenter. De restwarmte van 1000 m2 datacenter wordt ingezet als warmtebron voor de verwarming van de overige 17.000 m2 van het gebouw. Een eigen energie-opwekking gebeurt via de zuidgerichte PV gevel.

Façade-engineering

De verschillende geveltypologiën houden rekening met de uiteenlopende klimaatcondities, het optimaal gebruik van daglicht, de flexibiliteit van de achterliggende ruimtes, specifieke programma- eisen, bouweconomie en het eenvoudige onderhoud.

Naast duurzame technieken kreeg ook de gevel een duurzame opbouw. De gesloten geveldelen bestaan uit HSB-panelen die voor de betonnen ruwbouw worden gemonteerd, een zeer efficiënte bouwwijze met een lage milieukost. Op het moment van de uitvoering werden deze panelen in België regelmatig ingezet in kleinschalige projecten, maar de toepassing in hoogbouw was nieuw.

Grootste uitdagingen m.b.t. de gevel:

  • verhoogde wind- en regenbelasting
  • zoektocht naar geschikte brand technisch oplossingen.

Een wasinstallatie op het dak voorziet in het onderhoud van de gevels.

BB gent 4683 1188
131s EVR LABO 3 D technieken 0130 PP 1600x1200 458

BIM

Voor dit project werkten we voor de eerste maal samen met externe partijen in Revit. Tijdens de nauwe samenwerking met Arcadis werd een volledig geïntegreerd BIM model ontwikkeld. Na strikte afspraken aangaande de opbouw van het model is het architectuurmodel door ons opgezet. De deelmodellen stabiliteit en technieken werden gemodelleerd door Arcadis.

Gezien in het project veel technieken zichtbaar blijven en een wezenlijk deel van de architectuur uitmaken, is het geïntegreerd BIM-model de uitgewezen tool om samen met het architectenbureau de impact van de technieken op de architecturale context te controleren en te optimaliseren.

De architecturale elementen werden door ons onderzocht en in het model opgenomen. De intelligente elementen generen de uitgebreide en gedetailleerde meetstaat.

Als uitvoerend architect helpen we de ontwerpende architecten met alle technische en financiële vraagstukken, zodat zij zich volledig op het ontwerp kunnen toeleggen. We controleren ook de uitvoering en zorgen ervoor dat de doelstellingen en het plan steeds kraakhelder zijn voor alle partners, zodat we samen onze dromen kunnen waarmaken.

Maak kennis met ons projectteam

Uit Team Façade engineering (1)

Raf 569 A3809 4570

arch. Raf De Preter

Expert bouwdetails
Adviseur gevel
E-mail |

Uit Team Computer Aided Design & BIM (1)

PAULUS

prof. ir. arch. Paulus Present

BIM manager
Technisch ontwerper
E-mail |
TAGS: BIM| uitvoerend architect| gevel