GRO ondersteuning

Opdrachtgever: Leefmilieu Brussel
Partners: ICEDD
Timing: 2022-2024
Status: in uitvoering

Onderzoek & ontwikkeling I Circulair bouwen

Bureau Bouwtechniek en het Institut de Conseil et d’Etudes en Développement Durable (ICEDD) helpen de drie gewesten bij de communicatie over en ondersteuning van het gebruik van de duurzaamheidstool GRO.

Duurzaamheidstool GRO

Veel aspecten rond duurzaam bouwen zijn kwalitatief belangrijk maar moeilijk meetbaar. Duurzaamheidsmeter GRO probeert deze kwalitatieve aspecten toch meetbaar te maken en kan voor alle soorten gebouwen gebruikt worden. 

GRO werd door het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse overheid ontwikkeld om een gelijklopend en holistisch ambitieniveau in bouwprojecten te implementeren op vlak van duurzaam en circulair bouwen. Via een geïntegreerd ontwerpproces helpt GRO om gebouwen toekomstgericht en comfortabel te maken. Het principe People, Planet, Profit vormt daarvoor de kapstok. 

GRO vertaalt de ambitie van de bouwheer en/of het ontwerpteam in een hanteerbaar en proces begeleidend instrument om de duurzaamheid op gebouwniveau te vergroten. Tegelijk is het een handleiding om duurzamer te ontwerpen. 

Naast het bepalen van het ambitieniveau is GRO ook een evaluatie‐ en controle‐ instrument om erover te waken dat het vooropgestelde niveau ook gerealiseerd wordt. De beoordeling gebeurt aan de hand van gedefinieerde prestatieniveaus. De criteria zijn in drie prestatieniveaus ingedeeld: uitstekend, beter en goed.

Bureau Bouwtechniek

Concreet zal BB de algemene coördinatie en alle Nederlandstalige communicatie en ondersteuning op zich nemen:

  • beheer van de helpdesk, 
  • opleidingen geven, 
  • algemene communicatie 
  • en nazicht van de tool.

ICEDD neemt het Franstalig gedeelte voor zijn rekening. 

Projecten

BB team: ir. arch. Jona Van Steenkiste, ir. arch. Katrien Van Lierop