HU OUDG 1892 Pano LR

Gerechtsgebouw Britselei

Samen met ontwerpend architect HUB en restauratiearchitect Origin stonden we in voor de renovatie, restauratie en herinrichting van het historisch gerechtsgebouw in Antwerpen.
 • Architect: TV OGA (HUB i.s.m. Origin, Bureau Bouwtechniek en RCR)

 • Bouwheer: Regie der Gebouwen, Cel Justitie (FOD)

 • Oppervlakte: 23.000 m²

 • Budget: deelopdracht 2: € 40.000.000

 • Timing: deelopdracht 1: 2014 - 2015 I deelopdracht 2: 2015 - 2023

 • Status: Gerealiseerd

 • Fotograaf: Stijn Bollaert

 • Adviseurs: RCR (speciale technieken), Optimit, FPC (brand), Daidalos Peutz (bouwfysica), Ney&Partners (stabiliteit)

PUBLICA Winner Banner 728x90 61
HU OUDG 1295 Pano LR 4944
HU OUDG 1001 LR

Het justitiepaleis aan de Britselei kreeg een makeover naar hedendaagse normen op het vlak van bouwtechniek, veiligheid en welzijn. 

Het paleis geeft onderdak aan het hof van beroep, het parket- generaal, het arbeidshof, het auditoraat-generaal en het assisenhof van Antwerpen.

“Voor je aan een project van deze schaal kan beginnen, moet je je inwerken in het concept van de ontwerpend architect. Op basis daarvan hebben we verschillende bouwtechnische onderzoekstrajecten uitgestippeld om het ontwerp verder af te stemmen op het gebouw en zoveel mogelijk onbekende factoren uit te klaren.

Samen met de ontwerpers zijn we er in geslaagd om gedurende een lange studieperiode de adviserende ingenieurs te begeleiden zodat het gebouw voldoet aan alle hedendaagse veiligheids- en comforteisen. Een huzarenstuk, rekening houdend met de grote schaal van het gebouw en zijn status als beschermd monument in combinatie met de prestaties die bij een gerechtsgebouw horen. Vooral het integreren van alle noodzakelijke installatietechnieken vraagt een aanpak op maat van elk type ruimte." dixit projectarchitect Michaël De Roeck

Courthouse Michael

Deelopdracht 1: studieopdracht voor de opmaak van een masterplan: de transformatie van het oude gerechtsgebouw

In deelopdracht 1 werden de voorbereidende studies, het bouwhistorisch onderzoek, de erfgoedstudies, de kritische analyse van het behoefteprogramma, het omgevingsonderzoek en de risicoanalyse gebundeld tot een coherent masterplan.

Deelopdracht 2: uitwerking van het masterplan: renovatie en restauratie van het oude gerechtsgebouw.

Met gepast respect en eerbied voor de historisch waardevolle aspecten van het gebouw en het originele ontwerp van architect Lode Baeckelmans zal het justitiepaleis gerenoveerd worden volgens hedendaagse normen van comfort en technieken. Ook de restauratie van de overgebleven gebouwdelen werd uitgewerkt.

Symbiose van nieuw en oud

Het in ere herstellen van de oorspronkelijke structuur van het gebouw vormde de basis voor de interventiefilosofie en het uiteindelijk ontwerp. Tegelijkertijd stonden ook gebruikscomfort en herstel van daglicht, duurzaamheid en veiligheid voorop.

 • De ontpitting van de historische koeren aan beide zijden van de assisenzaal verbetert de lichten en zichten in de omliggende ruimten en herstelt de oorspronkelijke morfologie. De toevoeging van een extra zittingszaal voor de Kamer van Inbeschuldigingstelling gebeurde hier op dusdanige manier dat de originele koer leesbaar blijft.
 • De indrukwekkende voormalige assisenzaal heefteen tweede bestemming gekregen als een veelzijdige, plechtige zittingszaal.
 • De zolderverdieping werd gestript tot op de betonnen draagstructuur om zo plaats te maken voor hoogwaardige kantoorruimten met een nieuw geïsoleerd dak en een nieuwe performante gevel aan het binnengebied.
 • De historische ruimten boven de wandelzaal werden heringericht tot gemeenschaps- ruimten: de refter voor het personeel, een bibliotheek en ruime vergaderzaal die ook als crisiscentrum gebruikt kan worden.
HU OUDG 1870 LR

Veiligheid op kop

De circulatiewegen voor het publiek, de politie, de magistraten en het personeel zijn voortaan van elkaar gescheiden in het gerechtsgebouw, wat de veiligheid ten goede komt.

In de voortuin aan de zijde van de Anselmostraat werd een paviljoen opgericht waar de gedetineerden op een veilige en discrete manier kunnen binnen en buiten gebracht worden met celwagens. Het paviljoen bestaat uit een omkeerbare staalstructuur die los staat van het historische gebouw.

Energiezuinigheid en hergebruik van materialen

Het restauratieproject werd aangegrepen om het gerechtsgebouw op energetisch en ergonomisch vlak zo goed mogelijk te actualiseren, zodat het gebouw klaar is voor een nieuw tijdperk. Gezien het monumentale karakter vroeg dit een specifieke aanpak op maat van het gebouw:

 • de daken werden geïsoleerd
 • het buitenschrijnwerk werd vervangen door performant schrijnwerk, met respect voor het historische uitzicht
 • duurzame technieken werden in het gebouw geïntegreerd, wat de energie-efficiëntie van het gebouw heeft verbeterd
 • enkele platte daken zijn voorzien van een groendak (meer dan 2.000 m²)
 • materialen en meubilair werden waar mogelijk gerecupereerd en op een andere plek in het gebouw hergebruikt.
HU OUDG 1101 LR
HU OUDG 0127 LR

21ste eeuwse toevoegingen 

 • integratie van duurzame technieken
 • toevoeging van een zittingzaal
 • creatie van een bijkomende monumentale trap
 • vervollediging van de historische trappenhuizen
 • ingebruikname van de historische zolder

Als uitvoerend architect helpen we de ontwerpende architecten met alle bouwtechnische en financiële vraagstukken, zodat zij zich volledig op het ontwerp kunnen toeleggen. BB controleert ook de uitvoering en zorgt ervoor dat de doelstellingen en het plan steeds kraakhelder zijn voor alle partners, zodat we samen onze dromen kunnen waarmaken.

Meer weten over de manier waarop we aan veiligheidscoördinatie doen?

Onze experten

Uit Team Architectuur (publieke sector Vlaanderen) (2)

Michael 569 A3628 4568

ir. arch. Michaël De Roeck

Projectarchitect
E-mail |
Gretel De Smet

ir. arch. Gretel De Smet

Projectarchitect
E-mail |

Uit Team Lowie (1)

Mark

arch. Mark Sette

Directeur
Bestuurder
E-mail |

Uit Team Renovatie, Restauratie & Onderhoud (1)

Stephanie Van Goethem

ir. arch. Stephanie Van Goethem

Projectarchitect
Adviseur gevelrenovatie
Expert schadediagnose en herstelling van beton
E-mail |

Uit Team Veiligheid (2)

B B Barbara Arts

arch. Barbara Arts

Projectarchitect
Veiligheidscoördinator
E-mail |
B B Ken Koolsaet 7293 Large

Ken Coolsaet

Adviseur platte daken
Veiligheidscoördinator
E-mail |
TAGS: Erfgoed| dak| uitvoerend architect