SANY0565 2629
Kritische inspectie van het stadspatrimonium van AG Vespa in Antwerpen.
  • Opdrachtgever: AG Vespa

  • Timing: 2008 - 2015

  • Status: Gerealiseerd

Doel van deze audits is de gemiddelde onderhoudskost van bestaande gebouwen over een periode van 20 jaar in kaart brengen.

De onderzoeksdomeinen van deze audit en de verschillende gebouwtypes zijn talrijk. Ons multidisciplinair team beheerst zowel de bouwkundige delen van de opdracht (de buitenschil en het interieur) als de technische installaties, de brand-, energie- en de inbraakveiligheidsaspecten.

Inspectie

Alle verschillende fases van de opdracht worden doorlopen: de monitoring– conditiestaat met rapportage, de meerjarige onderhoudsplanning en –begroting met individuele en globale rapportage.

Opmaak rapporten

We hebben een eigen database met materiaaleigenschappen en levensduur, mogelijke schade- en sleetgevallen, eenheidsprijzen etc. opgebouwd. In dit technisch rapport wordt een overzicht gegeven van de nodige onderhouds- en herstellingswerkzaamheden en hun kostprijs, geplaatst op een tijdsbalk. De verwerking van de conditiestaat en de opmaak van de meerjarenonderhoudsplanning en –begroting zijn onlosmakelijk aan elkaar gekoppeld.

Eindrapport

De gegevens uit verschillende deelrapporten worden aangepast aan een formaat compatibel met het PLANON-pakket van AGVESPA.

Maak kennis met onze onderhoudsspecialist

Uit Team Renovatie, Restauratie & Onderhoud (1)

BB Arno oct 2014

ir. arch. Arno Van Hulle

Projectarchitect
Onderhoudsadviseur
E-mail |
TAGS: onderhoudsadvies