Shopping Genk

Dakrenovaties Redevco

Sinds 2001 zijn we de vaste partner van Redevco voor verschillende technishe opdrachten.
  • Opdrachtgever: Redevco

  • Status: In uitvoering

We screenen regelmatig gebouwen in functie van het bepalen van onderhoudsprognoses voor verschillende gebouwen van hun patrimonium en in het kader van het investeringsprogramma om de daken van deze
gebouwen te renoveren.

Wat houdt dat zoal in?

Aan de hand van een eerste grondige haalbaarheidsstudie met de opgave van mogelijke uitvoeringsscenario’s en daaraan verbonden budgetbepalingen kiest de opdrachtgever of een renovatie aandient en budgettair haalbaar en/of noodzakelijk is.

Indien er daadwerkelijk wordt overgegaan tot een grootschalige renovatie, dan verzorgen we het volledige technisch vooronderzoek, het renovatieontwerp met raming, de evaluatie van de offertes, de assistentie bij de prijsonderhandelingen en de nauwgezette technische werfopvolging.

Indien gewenst staan we eveneens in voor de opmaak van het veiligheidsdossier en de controle op de veiligheid tijdens de uitvoering van de werken.

Daar wil ik meer over leren En over veiligheidscoördinatie ook
I Brico Herstal
Brico Herstal

Case: Circulaire dakrenovatie Brico & Auto 5 in Herstal

De daken van de gebouwen van winkelketen BRICO en AUTO 5 werden op een toekomstgerichte manier gerenoveerd. Er werd gekozen voor een doorgedreven circulaire en duurzame aanpak en dakopbouw die de vooropgestelde eisen zelfs ruimschoots overstijgen.

De opdrachtgever legde de lat zeer hoog. Met het oog op de toekomst moest er voldoende isolatie worden voorzien, maar werd er ook geopteerd voor een doorgedreven circulaire aanpak en een CO2-neutrale, goed demontabele en recycleerbare dakopbouw.

2022 04 21 Bureau Bouwtechniek 02056

Compartimentering? Yes we must.

“Ook op dit project hebben we gekozen voor compartimentering van het dak. Ik ben en blijf daar een grote voorstander van.”, aldus dakspecialist Freya Michiels. “Bij compartimentering worden de dakafdichting en het dampscherm op bepaalde plaatsen met elkaar verbonden, om de verspreiding van het eventueel geïnfiltreerde water en de bevochtiging van de isolatie te beperken mochten er toch onverhoopt problemen of lekkages optreden. Dit maakt het zoeken naar en het aanpakken van de oorzaak van een eventuele lekkage later trouwens ook een stuk makkelijker.”

Leer meer over de renovatie van Brico & Auto 5

Shopping Genk2

Case : Shopping 1 in Genk

Shopping 1 in Genk werd in 1968 geopend als het eerste Belgische shoppingcenter naar het voorbeeld van de succesvolle malls in de Verenigde Staten. Het complex bevat 56 winkels. Op het dak worden van bij aanvang parkeermogelijkheden voorzien alsook een rechtstreekse toegang naar het complex.

Door de doorbuiging van de draagstructuur (door ouderdom) met plasvorming tot gevolg, en de opeenvolging van strenge winters ontstond begin jaren 2000 een acute vraag naar een ingrijpende dakrenovatie. Daarnaast was er op dat moment reeds sprake van een algemene renovatie en mogelijke uitbreiding op langere termijn.

De opdrachtgevers, een vereniging van eigenaars met destijds eigenaar Redevco als voornaamste, stelden ons in 2007 aan voor de dringende dakrenovatiewerken.

Na onderzoek kozen we voor het Pardak 110 systeem met groot formaat parkeertegels van Zoontjens. Het systeem laat een gefaseerde uitvoering toe waardoor hinder voor de klanten van Shopping 1 kon worden beperkt. Daarnaast is het systeem demonteerbaar en herbruikbaar en kan het in toekomstige projecten worden ingezet. Deze voordelen waren doorslaggevend t.o.v. het andere systeem waar een gangbare, ter plaatse gestorte laag beton afgewerkt met een slijtvaste waterdichting gebruikt wordt.

Shopping Genk Pardak110
Shopping Genk Biggenrug

In 2009 werd de dakrenovatie uitgevoerd. 4 jaar later is ook het plan voor de renovatie en uitbreiding van Shopping 1 concreet geworden. Shopping 1 wordt met 11.500 m² winkeloppervlakte of 42 winkels uitgebreid. Op het dak komen er 4 winkelunits. Op deze nieuwe volumes worden eveneens parkeervoorzieningen gerealiseerd waar gerecupereerde tegels worden gebruikt. Net als bij de dakrenovatiewerken blijft het merendeel van de winkels open en wordt de parkeercapaciteit gegarandeerd. Het einde van deze werken is voorzien voor december 2014.

Maak kennis met ons dakteam

Uit Team Renovatie, Restauratie & Onderhoud (7)

B B freya

ing. Freya Michiels

Projectingenieur
Veiligheidscoördinator
E-mail |
Birgit

arch. ass. Birgit Depuydt

Adviseur platte daken
E-mail |
Wim Rymenants

Wim Rymenants

Adviseur technische renovaties
E-mail |
B B Tuur Van Dijck 7227 Large

arch. ass. Tuur Van Dijck

Adviseur platte daken
Veiligheidscoördinator
E-mail |
Alex S

ir. arch. Alexander Scheepers

Projectarchitect
E-mail |
Jan Moens kennispartner 3379

prof. arch. Jan Moens

Algemeen directeur
Hoofd afdeling research & ontwikkeling
Gedelegeerd bestuurder
E-mail |
B B Ken Koolsaet 7293 Large

Ken Coolsaet

Adviseur platte daken
Veiligheidscoördinator
E-mail |

Uit Team Veiligheid (1)

B B freya

ing. Freya Michiels

Projectingenieur
Veiligheidscoördinator
E-mail |
TAGS: Haalbaarheidsstudie| dak| circulair bouwen