Choice BY7 I2916 2181

Campus Panhoven

Samen met Bekkering Adams architecten bouwden we een scholencampus in Peer.
 • Architect: Bekkering Adams architecten i.s.m. Bureau Bouwtechniek

 • Bouwheer: DBFM Scholen van Morgen

 • Oppervlakte: 18.400 m²

 • Budget: € 33.000.000

 • Timing: 2012 - 2016

 • Status: Gerealiseerd

 • Fotograaf: Sarah Blee

 • Adviseurs: ABT (stabiliteit), Ingenium (technieken)

Choice BY7 I2902 2184

In een gezamenlijke inspanning van verschillende inrichtende machten en de Stad Peer is het de intentie om op de site Panhoven, achter het bestaande collegebouw, een scholencampus te ontwikkelen met een secundaire school, een basisschool, een sportcomplex en een internaat met 70 kamers.

De gebouwen zijn gegroepeerd in een groene parkachtige setting, waar in een open sfeer sportvelden en andere speelmogelijkheden zijn gecreëerd. Deze zijn publiek toegankelijk zodat ze ook na schooltijd goed gebruikt kunnen worden.

Choice BY7 I2944 2180

Uitvoeringswijze

De gebouwen staan verspreid op de campus, maar zijn opgevat in eenzelfde materiaalgebruik en uitvoeringswijze.
Voor de verschillende gebouwen is gekozen voor een vergelijkbare opbouw en materialisatie, waardoor een vanzelfsprekende eenheid ontstaat.
Er worden duurzame, esthetisch verantwoorde en onderhoudsvriendelijke materialen toegepast.

 • De plint van de gebouwen wordt uitgevoerd in een lichte natuursteen.
 • Ook alle tuinmuren en gevels van fietsenbergingen worden in natuursteen uitgevoerd.
 • De bovenbouw van de scholen en het internaat zijn van een lichte metselsteen.
 • De ramen, met daartussen geprofileerde panelen, zijn van aluminium.
 • De gevel van de sporthal is van een lichte geprofileerde aluminium plaat.
BB peer 1670 Medium
BB peer 1659 Medium

De campus wordt gefaseerd uitgevoerd en omvat 4 deelprojecten:

 1. Nieuwbouw voor het basisonderwijs van 4.105 m²: 3.620 m² klas- en vaklokalen, refter en technische ruimte en 485 m² sportzaal.
 2. Nieuwbouw van een internaat van 2.044 m².
 3. Nieuwbouw van een secundaire school van 9.023 m² voor klas- en vaklokalen.
 4. Nieuwbouw van een sporthal van 3.249 m²: 55 m² klas- en vaklokalen, refter en technische ruimte en 3.194 m² sportzaal.

Als uitvoerend architect helpen we de ontwerpende architecten met alle bouwtechnische en financiële vraagstukken, zodat zij zich volledig op het ontwerp kunnen toeleggen. BB controleert ook de uitvoering en zorgt ervoor dat de doelstellingen en het plan steeds kraakhelder zijn voor alle partners, zodat we samen onze dromen kunnen waarmaken.

Maak kennis met het projectteam van de campus

Uit Team Architectuur (private sector Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant en Brussel) (2)

Steven

arch. Steven Wauters

Projectarchitect
E-mail |
Gretel De Smet

ir. arch. Gretel De Smet

Projectarchitect
E-mail |

Uit Team Kennis Innovatie & Technologie (1)

Marleen

ir. arch. Marleen Meulenbergs

Kwaliteitscoördinator
Technisch expert
E-mail |
TAGS: uitvoerend architect