BIB SCHOTEN 190730 Roel Hendrickx Foto01 4005

Bibliotheek Schoten

Samen met DMT architecten restaureerden we de Braem bibliotheek in Schoten.
  • Architect: DMT architecten

  • Bouwheer: Gemeente Schoten

  • Oppervlakte: 1.743 m²

  • Budget: € 2.454.000

  • Timing: 1999 - 2017

  • Status: Gerealiseerd

  • Fotograaf: Marie Jeanne Smets & Schulz Benelux (interieur), Roel Hendrickx (exterieur)

  • Adviseurs: Tecon (technieken)

BIB SCHOTEN 190730 Marie Jeanne Smets Schulz Benelux Foto09 4015

De bibliotheek van Schoten is het jongste beschermde monument in Vlaanderen. Het is een sprekend voorbeeld van de periode in het oeuvre van Renaat Braem tijdens dewelke hij een uitgesproken organische vormentaal hanteert, in het kielzog van strekkingen die de dogma’s van het modernisme flink begonnen te bekritiseren.

Het gebouw oogt plastisch-brutalistisch. Ruimten, binnenwanden en gevelvlakken vormen deel van een continu vloeiende compositie die dynamiek en kracht uitstraalt. De planopbouw is radicaal open, alle publiekfuncties zijn ruimtelijk met elkaar verbonden. De gaanderij rond de centrale hal garandeert een intens contact met het gelijkvloers. Die intenties worden gevoed door gebruik van grove materialen : zichtmetselwerk, zichtbeton, zwaar metalen schrijnwerk. Braem ontwierp het volledige meubilair in oregon, de spiltrap liet hij uitvoeren in afzelia.

BIB SCHOTEN 190730 Marie Jeanne Smets Schulz Benelux Foto05 4011
BIB SCHOTEN 190730 Marie Jeanne Smets Schulz Benelux Foto07 4013

Bij het restauratiedossier dienden vele bouwfysische problemen onderzocht, met de ontwikkeling van specifieke details i.f.v. de complexe vormgeving en bouwmaterialen als gevolg. Vooral de koepels vergden veel aandacht. De normen van brandpreventie leidden eveneens tot bouwkundige ingrepen, vooral in de technische infrastructuur m.b.t. klimaatregeling. De meeste van deze ingrepen werden onzichtbaar geïntegreerd.

De problematische toegankelijkheid voor mindervaliden wordt o.a. verholpen door vervanging van een spiltrap door een beglaasde lift met zicht op een kunstwerk op de plaats van het initieel bedoelde werk.

Door verschuiving van functies komen ruimtes voor het publiek vrij. De originele boekenrekken worden behouden, ander meubilair wordt evenwel opnieuw ontworpen in relatie tot de architectuur en rekening houdend met de geëvolueerde bibliotheek-gebonden technologieën.

Vloeren en koepels worden vernieuwd, de vijver en haardhoek die wegens plaatsgebrek in de verdrukking gekomen waren, zullen opnieuw vrij gemaakt worden. Deze restauratie wil en zal Renaat Braem’s visionaire betrachting honoreren.

BIB SCHOTEN 190730 Marie Jeanne Smets Schulz Benelux Foto12 4004

Wij stonden in voor de bouwtechnische ondersteuning van de architecten van DMT en namen de opmaak van het bouwkundige bestek, de raming en de leiding van de werf voor onze rekening.

Maak kennis met het projectteam

Uit Team Architectuur (publieke sector Vlaanderen) (1)

ILZE

arch. ilze De Backer

Projectarchitect
E-mail |
TAGS: uitvoerend architect