Geïntegreerde aanpak

Alle aspecten van een gebouw worden in overweging genomen: 

  • bouwtechnisch, 
  • budgettair, 
  • planmatig, 
  • energie, comfort en duurzaamheid.

MAATWERK 

Bureau Bouwtechniek heeft als ambitie om maatwerk af te leveren van de hoogste kwaliteit met een intelligente technische meerwaarde. 

BB kan instaan voor de efficiënte begeleiding en beheersing van het volledige bouwproces, zowel bij ambitieuze, grootschalige projecten als projecten van een meer bevattelijke schaal met een aparte uitdaging. 

EXPERTISE 

BB beschikt over een team van multidisciplinaire bouw- en energiespecialisten die vanuit een geïntegreerde en actuele visie op maat van een ontwerp of renovatie adviseren.  

Bureau Bouwtechniek blijft daarmee pionier op het vlak van circulair en duurzaam bouwen, de ontwikkeling van innovatieve (renovatie)methodes, concepten en technieken en advisering over de techniek van het bouwen. 

MEERWAARDE 

Door de unieke en diverse samenstelling van ons team kunnen complexe studies en adviezen integraal intern worden afgehandeld. Als ervaren bureau met een stevige reputatie werken we graag mee aan grote, ambitieuze bouwprojecten. Dit neemt niet weg dat we ons met evenveel inzet en passie engageren voor het fijne, kleinschalige werk. Naast een bouwtechnische meerwaarde, geloven we dat onze no-nonsens aanpak en open en respectvolle dialoog met alle betrokken partijen extra troeven zijn die een samenwerking tot een goed einde brengen.

CIJFERS 

Bureau Bouwtechniek werkt jaarlijks gemiddeld aan een 300-tal projecten. Het leeuwendeel (70%) daarvan zijn kwalitatief hoogstaande architectuurprojecten waarbij we optreden als partner van de architect. De overige 30% wordt ingevuld door technische renovatiedossiers en unieke, gespecialiseerde bouwtechnische adviezen.

BB stelt 93 architecten en ingenieurs te werk. 

Naast het hoofdkantoor in Antwerpen, heeft BB vestigingen in Brussel en Gent.