BB inspireert en helpt om in een menselijke sfeer samen gebouwen juister te ontwerpen, bouwen en onderhouden.

Wij zijn een team experten dat weet wat goed is voor uw gebouw. Of het nu een monument of nieuwbouw is, tot op de draad versleten of nog te bouwen, een woontoren of een museum, wij luisteren en kijken aandachtig om te begrijpen hoe een gebouw in elkaar zit om er vervolgens mee aan de slag te gaan.

Onze kracht is dat we alle aspecten van een gebouw kritisch bekijken, pragmatisch vertrekkende van de bouwtechniek en verder indien nodig en gewenst aangevuld met 

  • budget en planning, 
  • energie en comfort, 
  • duurzaamheid 
  • en circulariteit.

Onze klanten gaan met ons in zee omdat ze weten dat hun gebouw of ontwerp bij ons in goede handen is en de juiste aandacht krijgt. Net als wij geloven ze in een samenwerking die gebaseerd is op respect en vertrouwen.

Vertrouwen vormt ook de basis van onze interne organisatie, waarbij het evolutief doel van BB richting geeft aan alle BB-ers.

Authenticiteit dragen we hoog in het vaandel, zodat iedereen op BB helemaal zichzelf kan zijn en persoonlijk aansluiting vindt bij het gemeenschappelijke doel van de organisatie.

ZELFSTUREND

We zijn erin geslaagd om onze bedrijfsstructuur op te waarderen tot een krachtig en vloeiend systeem van gespreide bevoegdheden en collectieve intelligentie. 

Dit vertaalt zich in zelfsturing waarbij de leidinggevende taken worden verdeeld binnen de teams en waar de BB-ers veranderlijke rollen opnemen in plaats van vaste functies. 

Wij geloven in de kracht van een besluit dat genomen is door de persoon die erdoor beïnvloed wordt. Zo heeft elke BB-er, mits het inwinnen van advies bij deskundigen of belanghebbenden, een integrale beslissingsbevoegdheid. Om op een gefundeerde manier beslissing te nemen heeft iedereen op BB toegang tot alle managementinformatie.