BB inspireert en helpt om in een menselijke sfeer samen gebouwen juister te ontwerpen en te bouwen.

We realiseren onze projecten in professionele partnerships gebaseerd op respect en vertrouwen.

We luisteren aandachtig om te begrijpen hoe het gebouw van onze klant werkt. 

We kijken kritisch om het project realistisch en betaalbaar te maken. 

Zelfsturend

Bureau Bouwtechniek is een organisatie met 10 doorgedreven zelfsturende teams.