BB NZB6 june 2020 710048 3595

Woon- en hoteltoren Nieuw Zuid Blok 6

Samen met KCAP Architects&Planners en evr-Architecten bouwen we een woontoren met kantoor- en commerciële functies en een hotel op de site Nieuw Zuid in Antwerpen.
  • Architect: KCAP Architects&Planners, evr-Architecten i.s.m. Bureau Bouwtechniek

  • Bouwheer: Stadsontwikkeling Antwerpen Zuid NV

  • Oppervlakte: 15.000 m²

  • Timing: 2014 - 2019

  • Status: Gerealiseerd

  • Fotograaf: Sarah Blee

  • Adviseurs: Establis (stabiliteit), CES (EPB, technieken)

BB NZB6 june 2020 719967 3589

Met zijn 80 meter rijst deze toren als een nieuw icoon voor Antwerpen Zuid omhoog, op een schakellocatie tussen de binnenstad van Antwerpen en de Schelde.

Het 15.000 m² omvattende gebouw heeft een onderbouw van vier lagen en een 26 verdiepingen tellende toren. Het ensemble wordt gekenmerkt door een grote verscheidenheid aan woontypologieën voor verschillende doelgroepen: jonge gezinnen, ouderen, alleenstaanden en werkende stellen. Gezien de bijzondere locatie aan het park bevindt zich een groot aantal woningen op maaiveldniveau.

De gevels bieden ruimte aan individuele invullingen met terrassen, tuinen, wintertuinen en/of tuinbergingen. De terugspringende gevelvlakken worden ingericht als collectieve groene tuinen voor de bewoners.
De plint bevat een dubbel hoge passage, lobby’s voor de kantoren en de woningen en een actief grondgebonden woonprogramma.

CHOICE zuid zicht BY719330 2788

Duurzaam

De nieuwe woontoren van 24 verdiepingen hoog met daarin 141 appartementen moet de meest ecologische toren van heel Vlaanderen worden. De voorziene isolatie- en ventilatietechnieken zijn zo vooruitstrevend dat het energieverbruik er vier keer onder de huidige bouwnorm zal liggen. Het gemiddelde energieverbruik in de woontoren zou nl. beperkt blijven tot 15 kWh per kubieke meter.

De toren wordt aangesloten op het warmtenet van een warmtecentrale. In eerste instantie wordt de warmte geproduceerd op aardgas, nadien op restwarmte van bedrijven in de buurt. Op termijn is het de bedoeling om de helft van de stad Antwerpen aan te sluiten op dit warmtenet.

BIM

We hebben i.s.m. stabiliteitsbureau Establis een BIM model opgebouwd. Wij waren verantwoordelijk voor het disciplinemodel Architectuur.

De grote uitdaging in dit project was het managen van een omvangrijke bibliotheek buitenschrijnwerk elementen. Er waren maar liefst 406 unieke schrijnwerk types nodig om de verschillende gevels op te bouwen.

Door een doorgedreven systematiek van geneste deelcomponenten en een doordachte en beproefde parameterstructuur werd een gedetailleerde, uitgebreide en complete meetstaat gegenereerd vanuit het BIM model.

Dit project was voor ons ook de aanleiding om een aantal Revit addins te ontwikkelen die het aanmaken van grote plannensets automatiseren.


  • De bruto-oppervlakte van het project bedroeg 27.921 m².
  • Er werden 34.837 elementen automatisch gemeten in het BIM model.
001833 Overzicht3 D 20161104 PP 2441 001833 Detail3 D 20161104 PP 2439 001833 Dak Xray 20170302 PP 2438 001833 3 Dhorizontale Snede01 20170518 PP 2440

Als uitvoerend architect helpen we de ontwerpende architecten met alle technische en financiële vraagstukken, zodat zij zich volledig op het ontwerp kunnen toeleggen. We controleren ook de uitvoering en zorgen ervoor dat de doelstellingen en het plan steeds kraakhelder zijn voor alle partners, zodat we samen onze dromen kunnen waarmaken.

Maak kennis met het projectteam

Uit Team Architectuur (private sector Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant en Brussel) (3)

IlseD

arch. Ilse Deckmyn

Projectarchitect
E-mail |
J Olien Van Bever

ir. arch. Jolien Van Bever

Projectarchitect
E-mail |
Thijs

ir. arch. Thijs Verfaillie

Projectarchitect
E-mail |

Uit Team Computer Aided Design & BIM (3)

PAULUS

prof. ir. arch. Paulus Present

BIM manager
Technisch ontwerper
E-mail |
Bart choice 719976

arch. Bart Van den Bossche

Technisch ontwerper
BIM-modelleur
E-mail |
KATIE

arch. ass. Katie Van der Borght

Technisch ontwerper
BIM-modelleur
E-mail |
TAGS: uitvoerend architect| BIM