Woningen De Ark

We maken voor De Ark een studie naar een energetisch renovatieconcept met geprefabriceerd gevelsysteem.
  • Timing: 2015 - 2018

  • Status: Gerealiseerd

Deze studie kadert in de het proeftuinproject "Woningrenovatie: innovatie bij energiezuinig verbouwen" van het IWT ( agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie).

Wij voerden als voorbereiding op de studie een audit uit die zich hoofdzakelijk richtte op de bouwkundige analyse van de gevels en daken.

Deark
Deark2

Onderzoeksmethodes audit

  • visuele onderzoeken en detailopmetingen
  • thermografisch onderzoek
  • vochtmetingen
  • nazicht documenten
  • thermische evaluatie van de bouwschil
  • luchtdichtheidsmetingen
  • destructief onderzoek

Graag meer informatie over de aanpak van onze experten?

U kan bij ons beroep doen op een divers team van algemene bouwtechnische experten aangevuld met dak-, gevel- of bouwfysica specialisten.

TAGS: gevel