​TOTEM onderzoek naar voorbeeldrol Vlaamse overheid

In opdracht van OVAM onderzochten we samen met Buildwise hoe Vlaamse overheden (en bij uitbreiding alle opdrachtgevers) een voorbeeldrol kunnen vervullen als voorschrijver van TOTEM in bouwprojecten.
  • Opdrachtgever: OVAM

  • Timing: 2019 - 2021

  • Status: Gerealiseerd

TOTEM [Tool to Optimise the Total Environmental impact of Materials] is een transparante, eenvoudige, digitale interface waarmee de Belgische bouwsector aan de slag kan om de milieu-impact van gebouwen te objectiveren en te verminderen.

TOTEM is het resultaat is van een intensief samenwerkingsproject van de drie gewesten (de OVAM, Leefmilieu Brussel en de Service Public de Wallonie), in samenwerking met universiteiten en studiebureaus.

TOTEM2 3935

Doel van de opdracht:

  • het begeleiden van de aanbestedende overheid bij het integreren, toepassen en evalueren van TOTEM in de context van overheidsopdrachten;
  • de voorbereiding en uitvoering van een algemeen communicatiemoment waarbij overheidsinstanties geïnformeerd en opgeleid worden rond de mogelijkheden, procedures, aandachtspunten en meerwaarde bij de integratie van TOTEM in aanbestedingen;
  • de opmaak van een gids die bruikbaar is voor de ruime groep van overheidsinstanties die overweegt TOTEM te integreren in projecten.

Output van de opdracht:

  • een praktische gids met richtlijnen, strategieën en stappen om het gebruik van TOTEM kwalitatief te integreren in een opdracht.
Download de gids

Maak kennis met onze TOTEM expert

Uit Team Duurzaamheid, Energie & Comfort (1)

Jona

ir. arch. Jona Van Steenkiste

Energie- en duurzaamheidsadviseur
EPB-verslaggever
E-mail |

Welke impact hebben bouwmaterialen op onze omgeving?

TAGS: TOTEM| milieu impact