Stadsbibliotheek Het Predikheren

Architect: Korteknie Stuhlmacher architecten (Rotterdam) i.s.m. Callebaut architecten en Bureau Bouwtechniek
Bouwheer: Stad Mechelen  
Adviseurs: ABT (stabiliteit), Studiebureau Macobo (EPB, VC), RCR (technieken)
Locatie: Mechelen 
Oppervlakte:  6.000 m² 
Timing: 2011 - 2019
Budget: € 22.000.000   
Status
Fase 0: bescherm- en instandhoudingswerken afgerond
Fase A/B: Klooster en kloostermuur: dak- en gevelrestauratie afgerond  
Fase C: Herbestemming, restauratie en inrichting predikherenklooster afgerond
Fase D: kerk: dak, gevel- en interieurwerken in voorbereiding 

© Luuk Kramer
© Sarah Blee
© renders: Korteknie Stuhlmacher architecten

Projectondersteuning I Samenwerking
Projectondersteuning I Procesregie

  

Winnaar van de ARC19 Interieur Award
Eervolle vermelding Belgian Building Award 2022 in de categorie Herbestemming.

Bouw van een eigentijdse bibliotheek in barokke muren. Het Predikherenklooster in Mechelen, gebouwd in de 17e eeuw, staat al sinds 1975 leeg. De indrukwekkende ruïne maakt samen met het nieuwe Holocaustmuseum, de Kaserne Dossin en het nieuwe Tinelpark deel uit van de Tinelsite, een ambitieus ontwikkelingsgebied aan de rand van het stadscentrum. Het monumentale pand wordt gerestaureerd in 4 aansluitende fases en krijgt een nieuwe bestemming als openbare bibliotheek en ontmoetingsplaats voor de inwoners van de stad Mechelen.

Restauratie en bouwkundige interventies.
Het karakter van het beschermde klooster- en kerkgebouw als bijzondere ruïne wordt volledig gerespecteerd en dient als vertrekpunt voor de restauratie en inrichting als stedelijke bibliotheek. Alle restauratieve en nieuwe bouwkundige ingrepen zijn gericht op het maximaal behoud van historisch materiaal en het leesbaar houden van de verschillende historische tijdslagen, met respect voor waardevolle bestaande fragmenten, voor de ruimtelijkheid, en authentieke sfeer van het gebouw.

Feestelijke opening Het Predikheren

Bureau Bouwtechniek 
Procesregie 
Na de voorontwerpstudie werd in samenspraak met de stad en de subsidiërende overheden beslist om het project op te splitsen in 4 fases. De subsidieovereenkomst stelt als voorwaarde dat er elk jaar een fase aanbesteed moet worden. Als gevolg zullen de verschillende fases door elkaar uitgevoerd worden. 

Bureau Bouwtechniek neemt de procesregie waar. In een voorbereidende fase genereert de procesregisseur de administratieve, bouwtechnische, organisatorische, planmatige en financiële informatie voor het project. Op basis van deze gegevens stelt BB een gedetailleerd processchema op met een realistische timing en heldere taakverdeling per fase. BB bewaakt het beoogde resultaat, het geplande budget en de voorziene timing.

Samenwerking
De architect en Bureau Bouwtechniek vormen een complementair team. BB begeleidt de architect en het ontwerpteam vanaf conceptontwikkeling. Tijdens de projectfase, neemt BB een voornamelijk adviserende rol waar. Vanaf de aanbesteding treedt BB op als coördinator van het interdisciplinair team van interne en externe specialisten.

Nadat de basis van het project gelegd is, bestudeert BB de technische en financiële mogelijkheden in samenspraak met het projectteam om een aantal scenario's te ontwikkelen. Deze fase gaat gepaard met een technische haalbaarheidsstudie die de impact op andere disciplines, planning en budget in kaart brengt. Bureau Bouwtechniek schreef de technische specificaties, het bestek en leidt de analyse der biedingen. Bij het uitvoeren vertegenwoordigt BB het team en leidt het de technische controle van de werf.

BB team: ir. arch. Gert Biebauw, arch. Bert Van den Bergh, arch. Mark Sette, ir. arch. Gretel De Smet, arch. Kathleen Rens, Glenn Verdyck

Architectura