Asse 6331 Medium 1532

Sociale huisvesting PIVO

Samen met Tom Thys Architecten 86 nieuwe wooneenheden (woningen en appartementen) in de rand rond Brussel.
  • Architect: Tom Thys Architecten

  • Bouwheer: Providentia

  • Oppervlakte: 10.680 m2

  • Budget: € 10.900.000

  • Timing: 2008 – 2014

  • Status: Gerealiseerd

  • Fotograaf: Sarah Blee

  • Adviseurs: Paridaens Ingenieurs (stabiliteit), Studiebureau Boydens (technieken), Climatex (EPB), D+A Consult (veiligheidscoördinatie), FRIS in't landschap (landschapsarchitect)

Onder impuls van de provincie Vlaams-Brabant worden er nieuwe betaalbare woongelegenheden gerealiseerd in de Vlaamse rand rond Brussel.

In het kader van haar grondbeleid vormt het woonproject P.I.V.O. voor de provincie een pilootproject met zowel sociale koopwoningen (1/3) als sociale huurwoningen (2/3) waarbij een globale dichtheid van 25 wooneenheden/ha zal nagestreefd worden.

Zz3 W9684 ASSE feb 2014 s blee 542
Asse 6344 1528

Uitdagingen

De woningen zullen aan een aantal kwantitatieve en kwalitatieve eisen moeten voldoen, rekening houdend met de andere beleidsthema’s van de provincie zoals leefmilieu, welzijn en ruimtelijke ordening.

Als uitvoerend architect helpen we de ontwerpende architecten met alle technische en financiële vraagstukken, zodat zij zich volledig op het ontwerp kunnen toeleggen. We controleren ook de uitvoering en zorgen ervoor dat de doelstellingen en het plan steeds kraakhelder zijn voor alle partners, zodat we samen onze dromen kunnen waarmaken.

Maak kennis met onze projectarchitect

Uit Team Architectuur (publieke sector Vlaanderen) (1)

Babs

arch. Barbara Arts

Projectarchitect
Veiligheidscoördinator
E-mail |
TAGS: uitvoerend architect