Sint Gummaruskerk Lier

Opdrachtgever: Stad en OCMW Lier
Subsidiërende overheid: Agentschap Onroerend Erfgoed
Adviseur: Koninklijk Instituut voor Kunstpatrimonium ( KIK) – Cel Preventieve Conservatie
Locatie: Lier
Timing: 2021
Status: in uitvoering

© N. Moyaert (1) en Michael Van Craen (2)

Technisch Advies I Energie & Comfort

Energieaudit : bouwfysich, bouwkundig en installatietechnisch onderzoek voor duurzame klimaatbeheering. Deze audit voldoet aan en verloopt volgens de richtlijnen van het Agentschap Onroerend Erfgoed en is gebaseerd op de Europese richtlijn EN16883.

Stap 1: Analyse
In de eerste voorbereidende fase wordt de bestaande toestand van de Sint-Gummaruskerk integraal in kaart gebracht. Daarbij onderscheiden we gegevens m.b.t. de gebouwschil, het binnenklimaat, de bewaringstoestand van onroerende erfgoedelementen en cultuurgoederen en de reeds vastgestelde erfgoedwaardering.

Stap 2: Aanbevelingen
Bij de uitwerking van de aanbevelingen kijken we in eerste plaats naar de mogelijke passieve maatregelen die de hygrothermische inertie en prestatie van het gebouw en de bewaartoestand van de roerende en onroerende erfgoedelementen optimailseren. 

Het doel daarbij is 

  • structurele oplossingen bieden voor bouwfysische problemen, 
  • risico’s en beheersmaatregelen beperken 
  • en een stabieler binnenklimaat mogelijk maken.

In een volgende fase  wordt wordt er gekeken naar actieve en energieverbruikende maatregelen om de vooropgestelde bewaarcondities en gebruikerscomfort te garanderen. De jaarlijkse en dagelijkse schommelingen worden uitgevlakt en door actieve technieken aangevuld om het beoogde comfort te bereiken.

Stap 3: Impactanalyse
In de bouwkundige en bouwfysische risicoanalyse wordt gebruik gemaakt van simulatiesoftware voor de berekening van het risico op oppervlaktecondensatie/schimmelvorming, inwendige condensatie etc. Dit laat toe de risico’s duidelijk in kaart te brengen en de haalbaarheid naar detaillering na te gaan in functie van erfgoedwaarden.

Stap 4: Gemotiveerde keuze
Op basis van de uitgewerkte scenario’s en de bijhorende impactanalyse wordt een duidelijk advies met een gemotiveerde keuze van de maatregelen uitgewerkt met een rangorde i.f.v. de impact. 

  • Welke keuzes zijn noodzakelijk in functie van preventieve conservatie? 
  • En welke zijn aanvullend in functie van het gewenste comfortniveau of risicobeheersing?

BB team: ir. arch. Robbe Verelst, ing; Martijn Vyncke, arch. Bert Van den Bergh