Sint Gummaruskerk 4156

Sint Gummaruskerk Lier

Bouwfysisch onderzoek voor duurzame klimaatbeheersing.
 • Partners: Agentschap Onroerend Erfgoed

 • Opdrachtgever: Stad en OCMW Lier

 • Timing: 2021

 • Status: Gerealiseerd

 • Fotograaf: N. Moyaert

 • Adviseurs: Koninklijk Instituut voor Kunstpatrimonium ( KIK) – Cel Preventieve Conservatie

Energieaudit : bouwfysich, bouwkundig en installatietechnisch onderzoek voor duurzame klimaatbeheering. Deze audit voldoet aan en verloopt volgens de richtlijnen van het Agentschap Onroerend Erfgoed en is gebaseerd op de Europese richtlijn EN16883.

Stap 1: Analyse

In de eerste voorbereidende fase wordt de bestaande toestand van de Sint-Gummaruskerk integraal in kaart gebracht. Daarbij onderscheiden we gegevens m.b.t. de gebouwschil, het binnenklimaat, de bewaringstoestand van onroerende erfgoedelementen en cultuurgoederen en de reeds vastgestelde erfgoedwaardering

Stap 2: Aanbevelingen

Bij de uitwerking van de aanbevelingen kijken we in eerste plaats naar de mogelijke passieve maatregelen die de hygrothermische inertie en prestatie van het gebouw en de bewaartoestand van de roerende en onroerende erfgoedelementen optimailseren.

Het doel daarbij is

 • structurele oplossingen bieden voor bouwfysische problemen,
 • risico’s en beheersmaatregelen beperken
 • en een stabieler binnenklimaat mogelijk maken.

In een volgende fase wordt wordt er gekeken naar actieve en energieverbruikende maatregelen om de vooropgestelde bewaarcondities en gebruikerscomfort te garanderen. De jaarlijkse en dagelijkse schommelingen worden uitgevlakt en door actieve technieken aangevuld om het beoogde comfort te bereiken.

Stap3: Impactanalayse

In de bouwkundige en bouwfysische risicoanalyse wordt gebruik gemaakt van simulatiesoftware voor de berekening van het risico op oppervlaktecondensatie/schimmelvorming, inwendige condensatie etc. Dit laat toe de risico’s duidelijk in kaart te brengen en de haalbaarheid naar detaillering na te gaan in functie van erfgoedwaarden.

Stap 4: Gemotiveerde keuze

Op basis van de uitgewerkte scenario’s en de bijhorende impactanalyse wordt een duidelijk advies met een gemotiveerde keuze van de maatregelen uitgewerkt met een rangorde i.f.v. de impact.

 • Welke keuzes zijn noodzakelijk in functie van preventieve conservatie?
 • En welke zijn aanvullend in functie van het gewenste comfortniveau of risicobeheersing?

Maak kennis met ons expertenteam

Uit Team Duurzaamheid, Energie & Comfort (2)

B B Martijn Vyncke 8087 Large

ing. Martijn Vyncke

Energieadviseur
Daglicht expert
Adviseur technische installaties
E-mail |
BB Robbe oct2014

ir. arch. Robbe Verelst

Energie- en duurzaamheidsadviseur
Adviseur bouwfysica
E-mail |

Uit Team Renovatie, Restauratie & Onderhoud (1)

Bert

arch. Bert Van den Bergh

Projectarchitect
Adviseur renovatie & restauratie
E-mail |

Graag meer over ons bouwfysich advies?

TAGS: bouwfysica comfort welzijn