CHOICE BB school Deurne 55 A6985 Large 3571

Kleuter- en basisschool Land van Nu

Samen met Geurst & Schulze architecten bouwden we mee aan een nieuwe school in Deurne.
  • Architect: Geurst & Schulze architecten i.s.m. Bureau Bouwtechniek

  • Bouwheer: AG Vespa

  • Oppervlakte: omgevingsaanleg: 2657 m² (parking, speelplaats, beplantingen) / schoolgebouw: netto 2589 m² (basis en lagere school, sporthal) - bruto: 2.891 m²

  • Budget: 5.300.000 €

  • Timing: 2017 -2019

  • Status: Gerealiseerd

  • Fotograaf: Sarah Blee

  • Adviseurs: TECON groep (stabiliteit, technieken), Abetec (veiligheidscoördinatie), EVA international (akoestiek)

IMG 20200514 151518 3581

Het project

De school sluit aan op een vierlaags appartementengebouw door middel van een poort met overkapping. Een hekwerk biedt toegang tot de school en het speelterrein voor voetgangers en fietsen. Aan de straatgevel, naast de overdekte speelplaats, liggen op de begane grond de polyvalente ruimten en de refter, die door middel van een mobiele wand over de volledige breedte van de ruimte kunnen worden samengevoegd. De turnzaal is opgetild boven de polyvalente ruimte waardoor de plint aan de straat een open en aantrekkelijke uitstraling krijgt.

Het gebouw is functioneel opgedeeld in een breed inzetbaar multifunctioneel deel met de turnzaal en de polyvalente ruimten, een schooleigen deel met de basis- en kleuterschool en een semipubliek deel met administratieve ruimten.

Agvespa lvn deurne 022web 3577

Bijzonderheden

Atypisch in de uitvoeringsfase van dit project was de grootschalige archeologische studie voor de start van de werken die uiteindelijk geleid heeft tot aanzienlijke bijkomende grondwerken. Door de vondst van oude munitie op de site diende het volledige terrein veiligheidshalve gescand te worden.

Ook de aanwezigheid van een grote oude populier op de site zorgde voor nogal wat opschudding. Aanvankelijk werd de boom geïntegreerd in het ontwerp, maar in overleg met de aanpalende luchthaven bleek deze voor veiligheidsproblemen te zorgen voor de vluchtroutes. Uiteindelijk werd het omgevingsplan aangepast, werden er nieuwe bomen aangeplant en werd de populier gerecycleerd in de vorm van speeltuigen op de speelplaats. Ook deze hele procedure heeft zijn impact gehad op de termijn en uiteindelijke kostprijs.

Als uitvoerend architect helpen we de ontwerpende architecten met alle bouwtechnische en financiële vraagstukken, zodat zij zich volledig op het ontwerp kunnen toeleggen.

We controleren ook de uitvoering en zorgen ervoor dat de doelstellingen en het plan steeds kraakhelder zijn voor alle partners, zodat we samen onze dromen kunnen waarmaken.

Maak kennis met ons projectteam

Uit Team Architectuur (publieke sector Vlaanderen) (2)

Michael

ir. arch. Michaël De Roeck

Projectarchitect
E-mail |
IlseD

arch. Ilse Deckmyn

Projectarchitect
E-mail |

Uit Team Duurzaamheid, Energie & Comfort (1)

Jona

ir. arch. Jona Van Steenkiste

Energie- en duurzaamheidsadviseur
EPB-verslaggever
E-mail |
TAGS: uitvoerend architect| EPB