Kantoorgebouw DDS-Verko

Architect : TM BULK - Studio Jan Vermeulen
Opdrachtgever : DDS - VERKO
Adviseurs : BAS (stabiliteit) - Studiebureau IRS (technieken) - Cluster Landschap-Stedenbouw (landschapsontwerp) - Bureau De Fonseca (akoestiek) - Bureau Bouwtechniek (circulariteit)
Locatie : Dendermonde
Oppervlakte : 3.250 m2
Timing : 2023 -  
Budget : € 5.000.000
Status : in ontwerp

Technisch advies I Integraal duurzaamheidsadvies

Bouw van een nieuw innovatief en circulair kantoorgebouw voor de dienstverlenende vereniging DDS en Verko in Dendermonde. 

Het project brengt de kantoren van dienstverlenende vereniging Dender, Durme, Schelde
(D.D.S.) en afvalintercommunale VERKO samen in één nieuw gebouw dat het gezicht zal vormen van het technologie- en recyclagepark aan de Bevrijdingslaan in Dendermonde. 

Het kantoor symboliseert de toekomstvisie van de regio en faciliteert een nieuwe werkplek voor de uitgebreide diensten van DDS en Verko. Het nieuwe gebouw ligt op een prominente plek in het indrukwekkende Scheldelandschap en vormt een schakel in een ruimer educatief en toeristisch netwerk, als een baken langs de oever. 

DDS en Verko tonen hun ambitie met dit karaktervolle gebouw dat een sterke aansluiting zoekt met de context. Dit compacte ontwerp laat ruimte voor natuur en biedt een robuuste structuur. Zowel de specifieke identiteit als de flexibele structuur maken het kantoorgebouw toekomstbestendig. (dixit Vlaams Bouwmeester Erik Wieërs) 

Duurzaamheidsmeter

Na de selectie van de door te voeren duurzame inspanningen, volgt Bureau Bouwtechniek de werken op a.d.h.v. de duurzaamheidsmeter GRO van de Vlaamse overheid. Deze tool maakt de verschillende duurzame aspecten meetbaar en stelt ons in staat ze tijdens de verschillende levensfases van een gebouw – ontwerp, uitvoering en gebruik – aan elkaar te linken. We zijn ervan overtuigd dat deze werkmethode de sleutel is tot de realisatie van een duurzaam gebouw.

Circulariteit

Het gebouw zal een voortrekkersrol vervullen in wat het team het 'nieuwe werklandschap' noemt. Als een genereuze casco kan het project in de loop der tijd vele gebruiksfuncties herbergen. Daarbij nemen we een ambitieus standpunt in op gebied van duurzaam bouwen en circulaire bouwprincipes. De voorgestelde gevelbekleding in bio-based materiaal, vervaardigd uit afval dat door VERKO lokaal wordt ingezameld, werd door de jury erkend als "een gewaardeerde en veelbelovende innovatie"

Bureau Bouwtechniek

Het duurzaamheidsteam van Bureau Bouwtechniek zal instaan voor :

  • Advies algemene duurzaamheid
  • Advies hergebruik bestaande materialen
  • Zomercomfortstudie
  • Daglichtstudie
  • TOTEM-analyse

Meer over duurzaam bouwen

.BB team: ir. arch. Katrien Van Lierop