Cultuurcentrum MAD

Architect: V+, Rotor
Bouwheer: Regie Fonciere de la Ville de Bruxelles 
Adviseurs: Bureau d'études Greisch (stabiliteit), Ecorce (speciale technieken, EPB), Securisan (veiligheid), Daidalos Peutz (akoestiek) 
Locatie: Brussel    
Oppervlakte: 2000 m² 
Timing: 2011 – 2017     
Budget: € 4.388.500    
Status: opgeleverd

© V+ en Maxime Delvaux

Projectondersteuning I Samenwerking

Bouw van een centrum voor Mode en Design (MAD) en verbouwing van woningen in hartje Brussel. De bestaande woningen aan de Graanmarkt worden verbouwd en geïntegreerd in een gebouwencomplex met exporuimtes, ateliers voor kunstenaars, een cafetaria, leslokalen, en een gebouw voor de administratie van het MAD, gelegen aan de Papenvest. Het gelijkvloers verbindt de Graanmarkt met de Papenvest en krijgt een publieke functie.

Gebouw
Herbestemming en hergebruik van bestaande inpandige gebouwstructuren in de 18de eeuwse stadskern. De volumes en structuren van de oudere bebouwing daterend uit verschillende bouwfases werden grotendeels behouden.

De bestaande open gevel aan de Nieuwe Graanmarkt daterend uit jaren ’60 met monumentale kolommen in gewassen beton en metalen schrijnwerk werd behouden. Betonherstel werd toegepast op bestaande gevels met architectonisch beton en bestaande dragende betonstructuren.

Uitdagingen

  • de complexiteit van het gebouw met zijn mix aan programma's, elk met verschillende energetische eisen 
  • het verwerken van al die eisen in een vrij complexe renovatie met de ambitie om materialen maximaal te hergerbuiken
  • de combinatie van een grote verscheidenheid aan soorten materialen in de afwerking

Bureau Bouwtechniek 
BB staat in voor de volledige bouwtechnische ondersteuning van het architectenbureau V+ vanaf wedstrijdfase. De technische assistentie tijdens het ontwerpproces, de opmaak van het bouwkundige bestek, de raming en de controle op de uitvoering.  

BB team: arch. Johan Cordonnier, ir. arch. Julie Janssens, arch. Francesca Crosby