IMG 0026 2741

Brussels Expo - Paleizen 8, 9, patio en 12

In opdracht van Brussels Expo verzorgden we de dakrenovaties van de platte daken van de paleizen 8, 9, patio en 12.
 • Bouwheer: Brussels Expo

 • Oppervlakte: 21.000 m²

 • Budget: Paleis 8, 9 en patio: € 685.000 I Paleis 12: € 685.000

 • Timing: Paleis 8, 9 en patio: september 2016 (studie) - april 2017 I Paleis 12: maart 2017 (studie) - november 2017

 • Status: Gerealiseerd

De voormalige grote expohallen van de Wereldtentoonstelling op de Heizelsite te Brussel zijn gebouwd in 1935 door architect/ingenieur Joseph Van Neck. Ze ondergingen een uitbreiding in de jaren ’40 en in 1958 voor de wereldtentoonstelling. Paleizen 8, 9 en patio dateren van 1957, paleis 12 dateert van 1989.

De hoofdgebouwen zijn gedeeltelijk beschermd als monument en bestaan uit een monolithisch betonskelet met invulmetselwerk en zijn bekleed met een natuurstenen gevelbekleding en koperen dakranden. Het oorspronkelijke buitenschrijnwerk bestaat uit slanke gewalste stalen profielen.

Brussels Expo3 2709

Studie en ontwerp

 • Evaluatie van de bestaande toestand aan de hand van onderzoek ter plaatse
 • Studie van de dakdetails in functie van de haalbaarheid van de conceptopties, inclusief studie van de daklichten
 • Evaluatie van het mogelijke bijkomende gewicht op de respectievelijke daken en dit aan de hand van het huidige dakafdichtingsgewicht, overleg met Aib-Vinçotte, nazicht van bestaande plannen.
 • Bouwfysische studie: Nazicht en advies aangaande de te gebruiken isolatiediktes in het kader van de huidige regelgeving, de regelgeving 2017, 2020. Nazicht van de noodzaak van een dampscherm, aard van het isolatiemateriaal en aard van de dakafdichting.
 • Synthese: 4 conceptopties (materiaalgebruik, bevestigingswijze, dikte etc. ) met +/- evaluatie en budgetimplicaties, impact op het gebruik van de hallen, het gebruik tijdens de renovatie en de ophangingen.
IMG 0034 2737

Aanbestedingsdossier

 • Op basis van de door Brussels Expo weerhouden conceptoptie, opmaak van het technisch en administratief bestek, detailtekeningen, gedetailleerde meetstaat en samenvattende meetstaat (inschrijvingsformulier).
 • Prijsvergelijking en onderhandeling van de aanbesteding in samenspraak met Brussels Expo.
Brussels Expo2 2708

Werf

 • Technische controle van de uitvoering van de werken.
 • leiding van de wekelijkse werfvergadering (technisch, kostentechnisch, organisatorisch etc.)
 • technische controle op de goede gang der werken
 • verslaggeving.
 • Assistentie bij de voorlopige en de definitieve oplevering.

Maak kennis met ons projectteam

Uit Team Renovatie, Restauratie & Onderhoud (3)

Jan Moens kennispartner 3379

prof. arch. Jan Moens

Algemeen directeur
Hoofd afdeling research & ontwikkeling
Gedelegeerd bestuurder
E-mail |
Johan 3224

prof. arch. Johan Cordonnier

Projectarchitect
Expert bouwdetails
Adviseur gevel
E-mail |
B B Ken Koolsaet 7293 Large

Ken Coolsaet

Adviseur platte daken
Veiligheidscoördinator
E-mail |

Uit Team Veiligheid (1)

Babs

arch. Barbara Arts

Projectarchitect
Veiligheidscoördinator
E-mail |
TAGS: dak