Meebouwen aan de stad van overmorgen

20.06.2024
Wij zijn coördinerend en uitvoerend architect van het grootste woon- en kantorenproject in hartje Brussel.
LS Overzicht Gebouwen 20240516 AP

Meewerken aan de stad van overmorgen

Onze wereld evolueert aan een ongeziene snelheid. Ook de bouw- en bouwproductensector staan voor enorme uitdagingen: het tekort aan arbeidskrachten en grondstoffen, de toenemende klantenverwachtingen, de verantwoordelijkheid ten aanzien van het klimaat.

De laatste fase van de Tour &Taxis site, het grootste woon- en kantoorproject van Brussel, zal klaar zijn na 2030. Dit betekent future-proof bouwen (op dit moment future-proof concipiëren), het strikt naleven van de Europese reglementeringen en verwachtingen (voor zover deze er al zijn) en zonder glazen bol een kleine stad van niets opbouwen. Dit is een enorme opgave en uitdaging. Eentje naar de kolf van ons bureau.

Ik ben wel benieuwd om het volledige artikel te lezen
Wij ambiëren om na 2030 met een minimum aan “hadden we maar” of “hadden we dat geweten” en trots, vanaf de vijvers samen met alle architecten naar “ons” project te kijken.
Jan Moens