Woontorens Heldentoren

Architect: Neutelings Riedijk architecten
Bouwheer: NV Heldentoren
Adviseurs: Studiebureau Boydens (technieken), Ingenieursbureau Stedec / VK Architects & Engineering (stabiliteit), Venac (akoestiek)
Locatie: Knokke-Heist
Oppervlakte:  13.000 m²
Timing: 2017 - 
Status: in ontwerp

© renders: Neutelins Riedijk architecten

Projectondersteuning I Samenwerking 
Technisch advies I EPB & Veiligheidscoördinatie

Bouw van een driedelig gebouwencomplex op het Heldenplein in Heist met twee woontorens: een van twintig verdiepingen en een van zeven, beide met winkels op de gelijkvloerse etage. Een derde, kleiner gebouw krijgt een horeca bestemming. Een ondergrondse parkeergarage verbindt de drie met elkaar. Met zijn zevenenzestig meter wordt de Heldentoren een van de hoogste torens aan de Belgische kust.

Stedelijk ontwikkelingsplan
Dit project kadert in het stedelijk ontwikkelingsplan ‘Herinrichting Inkom van Heist' dat bestaat uit de heraanleg van het Heldenplein met de bouw van een ondergrondse parking, de heraanleg van het Vissershuldeplein, en de omvorming van de Elizabetlaan tot een aangename wandelboulevard. De Heldentorens zullen hierin een architecturale baken vormen die verbindt, de lokale identiteit versterkt en nieuwe investeringen aantrekt.

BIM
Voor de Heldentoren in Knokke modelleerde Bureau Bouwtechniek het BIM-model architectuur. Het BIM-model stabiliteit werd opgemaakt door stabiliteitsbureau Stedec, het BIM-model technieken door Boydens. 
Voor de discipline architectuur werden 4 deelmodellen gemodelleerd: een hoogbouw, een middelhoogbouw, een laagbouw en een ondergrondse parking. 

  • De hoogbouw, een toren van 67 m hoog met 19 verdiepingen, heeft 37 appartementen. 
  • De totale bruto-vloeroppervlakte van alle gebouwen bedraagt  8.112 m². 
  • De  twee-laagse parking beslaat in totaal 5030 m². 
  • De gebouwen hebben een bijzondere footprint. 
  • De vele gebogen elementen in het project vormden een extra uitdaging bij het modelleren. 
  • Er werden 19.564 elementen automatisch gemeten in het BIM-model.

Bureau Bouwtechniek
BB staat in voor de volledige bouwtechnische ondersteuning van de architect en is verantwoordelijk voor de technische assistentie tijdens het ontwerpproces, de opmaak van de uitvoeringsplannen, de uitwerking van technische details, de opmaak van het bouwkundige bestek en de raming. BB leidt de controle op de uitvoering.
Bureau Bouwtechniek is ook EPB-verslaggever en veiligheidscoördinator.

BB team: ir. arch. Elien Coppitters, ir. arch. Thijs Verfaillie, ing. Julie Huybrighs