Kantoren Leiedal

Architect: Urbain architectencollectief
Bouwheer: Leiedal
Adviseurs: Sileghem & partners (stabiliteit), hp engineers (technieken)
Locatie: Kortrijk
Timing: 2020
Status: afgerond

Technisch advies I Duurzaam bouwen, circulair bouwen, EPB-verslaggeving

Bureau Bouwtechniek ondersteunt het ontwerpteam om een toekomstgericht en duurzaam wedstrijdontwerp in te dienen voor de nieuwbouw van kantoren.

Winnaar Bis-architectuurprijs 2022 in het thema ‘circulair bouwen’.

Duurzaam bouwen

Met het volledige ontwerpteam wordt intensief gezocht naar een ideaal grid en grondplan dat vandaag een antwoord biedt op de vraag van de bouwheer en in de toekomst allerlei andere indelingen kan krijgen of andere functies kan huisvesten. 

Elk grondplan bestaat uit twee delen:

  • Het grootste deel ligt binnen het beschermd geïsoleerd volume. 
  • Aan de zuidzijde bevindt zich een terras/buitenruimte. 

Alle circulatie verloopt via deze terrassen. Dit zorgt voor een vrij grondplan met een minimum aan vaste elementen. Zo is ook de toegang tot de verdiepingsvloer vrij te bepalen over de gevelbreedte, wat opdeelbaarheid bevordert. Binnen het beschermd volume zitten twee kokers voor technische installaties. Op deze manier is opdeelbaarheid in twee of drie entiteiten per verdieping eenvoudig mogelijk. De openingen in de buitenschil worden via een integraal onderzoek bepaald als een ideale oplossing om voldoende daglicht toe te laten, het energieverbruik te minimaliseren en het risico op oververhitting uit te sluiten.

Om de kwaliteiten van de intelligente ruwbouw te tonen, worden op de verschillende verdiepingen andere kantoorindelingen getekend. De functieneutraliteit wordt onderstreept door andere bestemmingen op het grondplan te ontwerpen: een crèche, lesruimtes, een hotel, een restaurant, wooneenheden of studio’s.

In de keuze van materialen wordt rekening gehouden met de milieu-impact van de materialen, de nabijheid van de materialen en de demonteerbaarheid.

Taak Bureau Bouwtechniek

BB adviseert het ontwerpteam om het ontwerp zo duurzaam en circulair mogelijk te maken. De adviezen gebeuren op basis van duurzaamheidsmeter GRO, aangevuld met dynamische simulaties, LCA via TOTEM etc. BB wil de duurzaamheidsmeter verder gebruiken gedurende het ontwerp- en bouwproces. 

Daarnaast bieden we hulp bij het concept voor de low-tech technische installaties, circulair materiaalgebruik, circulaire bevestigingsmethodes, daglichtberekeningen en dynamische zomercomfortstudies.

BB team: ir. arch. Jona Van Steenkiste, ing. Martijn Vyncke, ir. arch. Robbe Verelst