Congrescentrum Elisabeth Center Antwerp

Architect: SimpsonHaugh and Partners (GB)
Bouwheer: KMDA
Adviseurs: M&R Engineering (technieken gebouw), ABT België (stabiliteit), AECOM (brandveiligheid), Charcoalblue (theatertechnieken), Light and Design Associates (licht), Origin (restauratie), Kirkegaard Associates (akoestiek zaal), Daidalos (akoestiek congresruimte)
Locatie: Antwerpen
Oppervlakte: 25.000 m²
Timing: 2010 – 2016
Budget: € 58.500.000
Status: opgeleverd

© photos ouverture Jonas Verhulst
© Sarah Blee - Jonas Verhulst
© renders: ISA et ABT.

Projectondersteuning Samenwerking

De Koningin Elisabethzaal werd 50 jaar geleden gebouwd ter vervanging van de feestzaal van de Antwerpse Zoo. Anno 2013 krijgt de dierentuin een nieuw zalencomplex dat tegemoet komt aan de noden van de hedendaagse gebruikers.

Zaal
De nieuwe Koningin Elisabethzaal zal hoofdzakelijk voor concerten gebruikt worden en ambieert de beste symfonische zaal van België te worden. Een zaal met een superieure akoestiek, vergelijkbaar met de beste concertzalen in de wereld.  
De K. Elisabethzaal wordt o.a. de thuishaven van de Koninklijke Vlaamse Filharmonie, een van de belangrijkste symfonische orkesten van Vlaanderen.

Congrescentrum
De nieuwe concertzaal zal ingebed zijn in een modern congrescentrum met verschillende multifunctionele zalen. De historische zalen - de Marmeren zaal, Darwinzaal en Verlatzaal - blijven grotendeels onaangeroerd.

Looszaal
De hoofdingang van het gebouw krijgt een rechtstreekse toegang vanop het Kon. Astridplein en wordt zowel foyer van de K. Elisabethzaal als tentoonstellings- en receptieruimte. De Looszaal verbindt het nieuwe complex met de bestaande historische zalen.

BIM
Voor het nieuwe Koningin Elisabeth Center tekende Bureau Bouwtechniek het BIM model in samenwerking met stabiliteitsbureau ABT. ABT modelleerde het aspectmodel stabiliteit, terwijl Bureau Bouwtechniek het aspectmodel architectuur modelleerde en verantwoordelijk was voor de coördinatie en integratie tussen de verschillende modellen.

  • Een grote uitdaging in dit BIM model was het nauwgezet modelleren en detailleren van de aankleding van de nieuwe concertzaal die aan zeer strenge akoestische eisen moest voldoen. Een BIM methodiek werd ontwikkeld om accuraat de verschillende gekromde wandpanelen en balustrades vorm te geven. 
  • Het BIM model toonde eveneens zijn waarde bij de studie van de aansluiting van het Center met de omliggende bebouwing. Een cruciaal gegeven, aangezien het bouwperceel quasi volledig ingesloten is. 
  • Ook werden de vorm en de maakbaarheid van de buitenschil van de concertzaal a.d.h.v. het BIM model verder ontwikkeld.

Bureau Bouwtechniek staat in voor de volledige bouwtechnische ondersteuning van de architect. BB stapte aan boord in de wedstrijdfase en is verantwoordelijk voor de technische assistentie tijdens het ontwerpproces, de opmaak van de uitvoeringsplannen, de uitwerking van technische details, de opmaak van het bouwkundige bestek en de raming. BB leidt de controle op de uitvoering.

Lees meer

BB team: ir. arch. Joris Minnen, arch. Raf De Preter, arch. Kathleen Rens, ir. arch. Sebastiaan Schelfaut, ir. arch. Paulus Present, ir. arch. Toon Kalhöfer, arch. Mark Sette, ir. arch. Yoshi Craeye, Glenn Verdyck, ing. Julie Huybrighs, ir. arch. Jolien Van Bever, ir. arch. Gert Biebauw