Conditiemeting IOK

Opdrachtgever: Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK)
Aannemer: Zolderse Dakprojecten
Locatie: Provincie Antwerpen
Timing: 2020 - 2023
Vloeroppervlakte: 99.763 m²
Waarde van de opdracht: € 500.000 
Status: in uitvoering

    

                                                

                                              

Waarde van de opdracht: 500.000 EUR, conditiestaatmeting wordt volledig zelfstandig uitgevoerd

Status: in uitvoering

Technische advies I Daken

Studieopdracht: raamcontract conditiemeting huidige staat van 96 daken in de Antwerpse Kempen volgens de NEN-2767 normering.

Bureau Bouwtechniek staat in voor het uitvoeren van de conditiestaatmeting
van de daken van 96 gebouwen eigendom van de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK). De gebouwen variëren van gemeentehuizen, sporthallen, logistieke gebouwen, etc.

BB voert deze opdracht uit in onderaanneming van de aannemer die het onderhoudscontract van deze daken uitvoert, maar staat in voor de volledige conditiestaatmeting.

Er gebeurt een nazicht van:

  • de zichtbare dakafdichting op mechanische beschadigingen, op chemische vervuilingen en op verzakkingen of bijzondere veranderingen;
  • de zichtbare detailaansluitingen, uitzetvoegen, afsluitprofielen, slabben, dakdoorvoeren en schoorstenen.
  • de waterdichtheid van de zichtbare tapgaten en gootzones;
  • de zichtbare naadverbindingen en detailaansluitingen ter plaatse van tapgaten en gootzones.
  • de lichtkoepels of lichtstraten: panelen, profielen en aansluitingen.

Het gedetailleerd en geïllustreerd inspectierapport per gebouw bevat:

  • een samenvatting van de vaststellingen en opmerkingen met betrekking tot de daken (incl. dakkoepels/lichtstraten) met aandacht voor het volledige dakoppervlak, zones die vernieuwd of hersteld moeten worden en objecten die op het dak aanwezig zijn;
  • de staat van de goten en de dakbedekking (geschatte maximale resterende levensduur van de dakbedekking en van de goten en afvoeren wordt opgegeven);
  • een overzicht van de mogelijke aandachtspunten;
  • richtlijnen m.b.t. uit te voeren herstellingen en onderhoud.

BB team: Tuur Van Dijck, Wim Rymenants, ir. arch. Arno Van Hulle, ir. arch. Ruben Van Vooren

ZDP