Antwerp Management School

Architect ontwerp: HUB
Architect restauratie: Origin
Bouwheer: Antwerp Management School
Adviseurs: ABT (stabiliteit), RCR (technieken), Daidalos Peutz (akoestiek & bouwfysica)
Locatie: Antwerpen    
Timing: 2015 - 2018
Opp: 12.000 m2
Budget: € 10.500.000 (nieuwbouw & renovatie) - € 2.000.000 (restauratie)
Status: opgeleverd

Beelden: HUB
© Sarah Blee / BB

Projectondersteuning I Samenwerking
Technisch advies I EPB
Technisch advies I Veiligheidscoördinatie

Restauratie en nieuwbouw van een scholencampus in het centrum van Antwerpen. Het Antwerps OCMW heeft haar historische site Boogkeers aan het Mechelseplein en de Lange Gasthuisstraat in erfpacht gegeven aan de Antwerp Management School (AMS). 

De historische stadsvilla die op de inventaris bouwkundig erfgoed staat aan de Lange Gasthuisstraat 32 wordt gerestaureerd. Het binnengebied van de site wordt opener en groener. De minder waardevolle gebouwen aan het Mechelseplein maken plaats voor een nieuwbouw met ondergrondse parking.

De panden vormen een geheel van aan elkaar gesloten aparte entiteiten. Het nieuwbouw gedeelte wordt een luchtig geheel waarbij het ritme van het te restaureren aanpalende pand doorgetrokken wordt. 

De nieuwe campus zal staan voor een duurzaam, maatschappelijk verantwoord gebouw met respect voor de historische waarde.

EPB
Een studie naar daglichttoetreding en zomercomfort in de klaslokalen en het kantoor leidde tot de keuze in de klaslokalen voor dubbele beglazing met hoge lichttransmissie en binnenzonnewering. Voor de kantoren wordt buitenzonnewering en koeling voorzien. 

Er werd een K-peil van K30 en een E-peil van E45 vastgesteld.

Bureau Bouwtechniek staat in voor de volledige bouwtechnische ondersteuning van HUB en Origin vanaf wedstrijdfase en is verantwoordelijk voor de technische assistentie tijdens het ontwerpproces, de opmaak van het bouwkundige bestek, de raming en de controle op de uitvoering.
BB neemt ook de EPB- verslaggeving en de veiligheidscoördinatie voor zijn rekening.

BB team: arch. Steven Wauters, ir. arch; Elien Van Gestel, ir. arch. Thijs Verfaillie, ir. arch. Robbe Verelst, arch. ass. Ken Coolsaet, ing. Els Cauberghs

architectura