Daken & dakparkings

Knowhow

Bureau Bouwtechniek renoveert jaarlijks 70.000 m2 plat dak. Sinds zijn oprichting in 1995 kan BB prat gaan op een uniek en indrukwekkend palmares op het gebied van renovaties van platte (parkeer)daken. We krijgen daarvoor reeds geruime tijd het vertrouwen van onze vaste partners waaronder Cofinimmo, Delhaize, Carrefour, C&A en Redevco. 

Delhaize Leopold III (Evere)

Het BB team plat dak specialisten combineert een grondige kennis van de materialen en technieken voor de opbouw van platte daken en een actueel inzicht in relevante theoretische grondslagen, normen, technische voorschriften en wetgevingen met een ruime praktijkervaring. Onze specialisten kunnen de situatie ter plaatse snel en accuraat inschatten en conform hun bevindingen de juiste beslissingen nemen m.b.t. de aangewezen renovatie.

Takenpakket 

We begeleiden renovatieprojecten op maat van de bouwheer, conform de normen en technische voorschriften van het WTCB en met oog voor intelligente, innoverende technieken. 
BB kan betrokken worden bij alle facetten van de technische renovatie, gaande van de eerste vaststellingen ter plaatse t.e.m. de oplevering en het as-built dossier en beheerst zowel het dossier als de kwaliteitsbewaking en budgetcontrole. 

Bureau Bouwtechniek kan een coördinerende rol waarnemen en de contacten met de betrokken partijen, ingenieurs, techniekers en leveranciers onderhouden. Voor en tijdens de uitvoering kan BB ook optreden als adviseur van de bouwheer en de renovatieplannen toelichten aan het personeel van het betrokken (winkel)pand.

Concreet 

Ontwerp 
Een inspectie en evaluatie van de bestaande toestand (indien nodig a.d.h.v. een destructief onderzoek) vormen de basis van een opmetingsplan en typedetails, technisch bestek en een gedetailleerde en samenvattende meetstaat. BB is op de hoogte van het marktaanbod en de evoluties daarbinnen. Deze grondige kennis van de markt garandeert een actuele en professionele begeleiding van de vergelijking van de offertes van de aannemers.  

Uitvoering 
Tijdens de uitvoering controleert BB of de werken verlopen conform de technische bepalingen en vooropgestelde kwaliteit in het bestek.  

Leiding van de werken : 

  • leiding van de werfvergadering met aannemer (technisch, kostentechnisch, organisatorisch, etc.)
  • controle uitoefenen op de kwaliteit van de uitvoering van de werken 
  • nazicht van de rekening van de aannemer

Assistentie bij voorlopige oplevering.  
Assistentie bij definitieve oplevering.  

BB garandeert een zo groot mogelijk gebruikscomfort en zo weinig mogelijk hinder tijdens de werken voor alle gebruikers.  Zo blijven de parkeerdaken bijvoorbeeld vaak in gebruik tijdens de renovatiewerken.

Innovatie 

Bureau Bouwtechniek speelt een actieve rol in de ontwikkeling van innoverende technieken en materialen op het vlak van technische renovaties van platte daken. Via ons professioneel netwerk van leveranciers leveren we een proactieve bijdrage aan het onderzoek naar relevante, duurzame toepassingen voor de toekomst.

Onderzoek 

Het vakmanschap en de deskundigheid op dit domein maken van BB een gewaardeerd en veel gevraagd klankbord voor wetenschappelijke organisaties en collega-experten. Zo zetelen we in de Technische Commissie ‘Dichtingswerken’ van het WTCB waar onze praktijkexpertise een noodzakelijke bijdrage levert aan de actualisering van bestaande Technische Voorschriften. We participeren in technisch onderzoek en denken vandaag mee na over het optimaliseren van technische richtlijnen voor de toekomst.  

Opleiding

De BB plat dak specialisten geven op uitnodiging van o.a. Bevad, KVIV, Cevora, NAV, het Centrum Duurzaam Bouwen en ie-net opleidingen en cursussen voor professionelen betrokken bij het ontwerp, de uitvoering en/of het beheer van platte daken.