Technische renovatiebegeleiding

Ervaring

Bureau Bouwtechniek beschikt over een multidisciplinair team van specialisten (architecten, ingenieurs, technisch ontwerpers en energieadviseurs) met 15 jaar ervaring op het gebied van technisch en duurzaam renoveren. Deze unieke bundeling van experten faciliteert een vlotte samenwerking en garandeert een geïntegreerde en professionele aanpak. 

Passie

Praktijkervaring en kritisch denkvermogen geven onze specialisten voeling met actuele bouwpraktijken. Passie voor de techniek van het bouwen, houdt hen alert voor de ontwikkelingen van morgen. 

Maatwerk

De technische competentie, praktijkervaring en efficiëntie van onze mensen op het terrein stellen BB in staat om zowel grootschalige als technisch complexe en uitdagende renovaties te begeleiden. 
We krijgen daarvoor reeds geruime tijd het vertrouwen van enkele grote spelers op de Belgische vastgoedmarkt en steeds meer Verenigingen van Mede-Eigenaars (V.M.E.) vinden hun weg naar BB voor de begeleiding van technische en energetische renovaties.   

Taakomschrijving

BB inspecteert en evalueert bouw- en sleetschade en onderzoekt en interpreteert het energieprestatieniveau van gebouwen. 
In overleg met de bouwheer overlopen we de mogelijke renovatiescenario’s ter voorbereiding van het aanbestedingsdossier (lastenboek, meetstaat, kostenraming, plannen en details) dat conform de huidige normen en voorschriften opgesteld wordt. BB begeleidt vervolgens de vergelijking van de offertes en kan optreden als vertegenwoordiger van de bouwheer tijdens de uitvoeringsfase t.e.m. de oplevering.

Onze activiteiten

Bureau Bouwtechniek beheert jaarlijks 70.000 m2 plat dak.

BB begeleidt renovatieprojecten op maat van de bouwheer, conform de normen en technische voorschriften van het WTCB en met oog voor intelligente, innoverende technieken.

Bureau Bouwtechniek ambieert een toonaangevende partner te zijn op het vlak van bijna-energieneutrale bouw- en energietechnieken.