Expertises

Concreet

Bureau Bouwtechniek onderzoekt en analyseert oorzaken van allerhande bouwschade en –gebreken zowel in ruwbouw en afwerking. De oorzaken kunnen divers zijn: uitvoerings- of conceptfouten, materiaaltechnisch, bouwfysische oorzaken, etc.
Doorheen de jaren hebben wij ons gespecialiseerd in vochtproblemen. We hanteren hiervoor geavanceerde meetapparatuur en niet-destructieve technieken (ultrasoon techniek, thermografie, endoscopie, traceermiddelen, vochtmeting, kleurstoffen …).

Tools

Bouwfysische gebreken (inwendige condensatie) worden geanalyseerd met gespecialiseerde software (Trisco), simulatieprogramma’s (Wufi) en/of berekeningsmethodes (Glaser).  

Van elke expertise maakt BB een verslag met de vaststelling van de oorzaak van de schade, de bepaling van de meest efficiënte herstelmethode en een kostenraming.

Trisco Oudaan, verticale aansluiting natuursteen. (Antwerpen) Trisco Oudaan, centrale traphal, aansluiting schrijnwerk. (Antwerpen)

Onafhankelijke arbitrage

Bureau Bouwtechniek arbitreert in geval van discussie tussen diverse partijen aangaande bouwgeschillen. Hierbij worden de verantwoordelijken aangeduid en wordt getracht tot een oplossing van het het geschil te komen.
BB kan ook voor bijstand bij (voorlopige) oplevering instaan en adviseren rond bijvoorbeeld zichtbare tekortkomingen op het einde van het bouwproces.

Conformiteitscontrole

BB meet of onderzoekt in situ of de uitvoering conform is aan de criteria van de normen en technische voorschriften van het WTCB (bv. vlakheidsmetingen).

Referenties

Bureau Bouwtechniek voert o.a. expertises uit voor gebouwbeheerders (Cofinimmo, Fidimco, Jurimmo, Intervest, Redevco), architecten (DMT, Vincent Van Duysen Architects, Glenn Sestig Architects, Stramien), overheden (Ag Vespa, De Post), BNP Paribas, Siemens en Carrefour.