Milieu impact

Levenscyclus

Naarmate het energieverbruik daalt door steeds strengere EPB-eisen, neemt de relatieve bijdrage van de bouwmaterialen aan de globale ecologische voetafdruk van gebouwen toe. 

Bij de berekening van de milieu-impact van bouwmaterialen wordt de volledige levenscyclus meegenomen, van ontginning van grondstoffen tot afbraak of hergebruik, in tegenstelling tot de EPB-rekenmethodiek die enkel kijkt naar de gebruiksfase.

TOTEM

Vanuit het perspectief van duurzaam bouwen houdt Bureau Bouwtechniek bij de keuze van bouwproducten en gebouwelementen naast de technische, esthetische, economische en wettelijke aspecten daarom eveneens rekening met de levensduur en milieuaspecten. 

Het instrument dat Bureau Bouwtechniek hiervoor gebruikt, is TOTEM. De drie Belgische gewesten hebben TOTEM uitgewerkt om de Belgische bouwsector te ondersteunen bij het verminderen van de milieu-impact van zijn gebouwen. 

Bureau Bouwtechniek is voortrekker van TOTEM, heeft goede contacten met de OVAM en geeft feedback voor een verdere optimalisatie van deze tool. 
In opdracht van OVAM ontwikkelde BB samen met het WTCB een praktische gids met richtlijnen, strategieën en stappen om het gebruik van TOTEM kwalitatief te integreren in een opdracht. 

Foto's

Klik op een foto om ze te vergroten

Re-Vive i.s.m. HUB architecture (Kadox, Antwerpen). K30 E40 en K25 E35.
IOK i.s.m. Van Roey. (Geel) K22 E48.
Private woning i.s.m. Zaha Hadid Architects. (Ukkel) K36 E49.