Integraal duurzaamheidsadvies

Levensduur

Bureau Bouwtechniek streeft naar kwalitatieve, duurzame, toekomstgerichte gebouwen. Het vertrekpunt hiervoor is de gewenste en/of te verwachten levensduur van (alle onderdelen van) het gebouw. Deze levensduur vormt het essentiële uitgangspunt om verdere keuzes te maken.

Bij voorkeur zitten de duurzaamheidsadviseurs van Bureau Bouwtechniek al van bij het schetsontwerp mee rond de tafel. Een kwalitatief advies en enkele duidelijke richtlijnen in deze vroege fase beperken de noodzaak tot wijzigingen in volgende fases.

Ook in verdere ontwerpfases adviseert Bureau Bouwtechniek steeds meer in detail het volledige projectteam betreffende o.a. 

 • een aangenaam binnenklimaat, 
 • toegankelijkheid, 
 • gebruikersinvloed, 
 • energieprestatie, 
 • materiaalgebruik, 
 • watergebruik, 
 • omgevingsinvloeden, 
 • kwaliteit, 
 • onderhoudsvriendelijkheid, 
 • multifunctionaliteit 
 • en toekomstige aanpasbaarheid van het project met behulp van bijvoorbeeld handige checklists.

Bureau Bouwtechniek probeert zo verstandig mogelijk om te gaan met duurzaamheid en duurzaamheidsmeters. BB stimuleert het gebruik van duurzaamheidsmeter GRO bij zijn partners en helpt de Vlaamse overheid deze te blijven verbeteren. GRO is een handleiding die ontwikkeld werd door Het Facilitair Bedrijf met de ambitie om via een geïntegreerd ontwerpproces tot toekomstgerichte gebouwen te komen.

Gebruikers

Naast alle inspanningen tijdens het ontwerp, de bouw en de oplevering, zorgt Bureau Bouwtechniek er ook voor dat de gebouwgebruikers goed opgeleid worden zodat alle investeringen en keuzes van het bouwteam ook tijdens de gebruiksfase voor een kwalitatief duurzaam gebouw zorgen. Informatie in het PID, BIM-model en materialenpaspoort stimuleert herstelling, hergebruik en recyclage tot vele jaren na de oplevering.

Kennisdeling

Bureau Bouwtechniek stimuleert de bouwsector om kwalitatief te bouwen en deelt kennis en inzichten met o.a. universiteiten, CeDuBo, Vlaanderen Circulair, ie-net, Pixii, de BVA, het NAV, het WTCB en de VCB. 

BB is op de hoogte van de geldende normen en wetten. BB werkt vaak mee aan de verplichtingen van morgen waardoor de medewerkers die ook als één van de eerste goed beheersen.