EPB-advies en -verslaggeving

EPB

Nieuwbouw- en renovatieprojecten dienen in België reeds vanaf 2006 te voldoen aan de regelgeving betreffende de Energieprestatie en het Binnenklimaat (EPB). 

Bureau Bouwtechniek beschikt over EPB-verslaggevers die zowel in Vlaanderen als in Brussel de vergunning plichtige en het ontwerpteam bijstaan.

Bureau Bouwtechniek biedt een EPB-verslaggeving aan waarbij een gedetailleerd advies wordt aangeleverd tijdens de ontwerpfase. Dit wil zeggen dat BB in de periode tussen voorontwerp en definitief ontwerp de nodige aanbevelingen formuleert om de gewenste doelstellingen te bekomen. 

BB tracht hierbij:

  • de EPB-wetgeving te vertalen binnen de architecturale keuzes,
  • de technische complexiteiten tot een minimum te beperken,
  • duurzame adviezen te geven met oog voor de toekomst,
  • een beter comfort voor de gebruikers te behalen.

Daarnaast komt de EPB-verslaggever van BB tijdens de uitvoering van de werken langs op de werf, om ter plaatse de nodige adviezen te kunnen leveren.
De EPB-verslaggever is ten slotte verantwoordelijk voor een correcte rapportering van de feitelijke toestand, op basis van de aangeleverde informatie.

De EPB-verslaggevers van Bureau Bouwtechniek beheersen de voor- en nadelen van de EPB-software en bespreken deze met het VEKA tijdens hun overleggen met de sector.


Ventilatieverslaggeving

Voor residentiële bouwaanvragen vanaf 2016 is het in Vlaanderen verplicht om naast de EPB-verslaggever ook een erkende ventilatieverslaggever aan te stellen. Dit is van toepassing op nieuwbouw en ingrijpende energetische renovaties. 

Bureau Bouwtechniek staat het bouwteam graag bij als ventilatiecoördinator en maakt het ventilatievoorontwerp op.


Haalbaarheidsstudie hernieuwbare energie

Sinds 2007 is het in Vlaanderen verplicht om voor nieuwe gebouwen met een totale bruikbare vloeroppervlakte van meer dan 1.000m² de haalbaarheid van alternatieve energiesystemen te (laten) onderzoeken. Dit om in de eerste plaats de bouwheren te informeren over de mogelijke technieken, subsidies en haalbaarheid van de verschillende alternatieve energiesystemen. Het is in zijn belang om dit onderzoek al tijdens de ontwerpfase uit te voeren, zodat het definitieve ontwerp kan rekening houden met alle resultaten.

In Brussel is de opmaak van de haalbaarheidsstudie m.b.t. hernieuwbare energie verplicht voor alle nieuwe gebouwen ongeacht de vloeroppervlakte en voor aan nieuw gelijkgestelde of zwaar gerenoveerde gebouwen met een totale bruikbare vloeroppervlakte van meer dan 5.000m². De opmaak van de geïntegreerde haalbaarheidsstudie m.b.t. hernieuwbare energie is verplicht voor nieuwe, met nieuw gelijkgestelde of zwaar gerenoveerde gebouwen met een totale bruikbare vloeroppervlakte van meer dan 10.000m².

De multidisciplinaire BB-experten nemen deze taak graag op zich