Energetische haalbaarheidsstudie

Als onderdeel van een ruimere haalbaarheidsstudie of als afzonderlijke opdracht kan Bureau Bouwtechniek voor uw nieuwbouw- of renovatieproject een energetische haalbaarheidsstudie opmaken, waarbij 

  • de gebouwschilmaatregelen
  • het ventilatiesysteem 
  • en de energietechnieken (inclusief hernieuwbare energie)  onderzocht worden. 

In functie van de totale kost over de levensduur van het gebouw worden de verschillende gebouwparameters geoptimaliseerd.

Onroerend erfgoed

Specifiek voor onroerend erfgoed kan Bureau Bouwtechniek een ‘energieaudit onroerend erfgoed’ opmaken, in het kader van de erfgoedpremie door het Agentschap Onroerend Erfgoed:

  • een analyse van het bestaande gebouw, 
  • aanbevelingen op basis van een impactanalyse op de erfgoedwaarde, 
  • een risicoanalyse op de constructie en het gebruikerscomfort 
  • en een kosten-batenanalyse.

Naar portfolio

Hernieuwbare energie

In de zoektocht naar duurzame technische installaties met hernieuwbare energiebronnen zijn er vele mogelijkheden. 

BB kan de haalbaarheidsstudies hernieuwbare energie uitvoeren in Brussel en Vlaanderen, administratief verplicht in het kader van de EPB-regelgeving, maar kan daarnaast een onderzoek naar hernieuwbare energie voeren op maat van de vraag en het project.

In deze studies kan een brede waaier aan tools en disciplines gebruikt worden om, samen met de maatwerk aanpak van BB, tot een concreet en realistisch advies te komen.