Bouwfysisch advies

Bewustzijn van de bouwfysische principes is essentieel voor een bouwtechnisch juiste detaillering van de constructie, om vochtschade en comforthinder te vermijden. 

Naast een analyse van het menselijke comfort op lokaal- of gebouwniveau levert Bureau Bouwtechniek bouwfysisch advies op niveau van het constructiedetail.

Het hygrothermisch gedrag (warmte-vocht-lucht) van bouwschildelen en bouwknopen kan aan de hand van gespecialiseerde software (WUFI 1D of 2D) onderzocht en geëvalueerd worden om het uitdrogingpotentieel van de constructie, het risico op inwendige condensatie, oppervlaktecondensatie, houtrot en schimmelvorming te evalueren. 

Ook de thermische prestaties van gebouwschildelen, van samengestelde wanden over raamprofielen tot bouwknopen, kunnen berekend worden aan de hand van gespecialiseerde software (Trisco en Bisco).

In situ kan Bureau Bouwtechniek een thermografische analyse uitvoeren van de gebouwschil, eventueel in combinatie met thermische berekeningen. Samen met een blowerdoortoestel kan BB op zoek gaan naar luchtlekken in de gebouwschil van bestaande of nieuwe gebouwen. 

Ook de binnenluchtkwaliteit kan onderzocht worden met één van de meettoestellen. Het buiten- en binnenklimaat kan zelfs over lange termijn opgevolgd worden aan de hand van dataloggers

BB beschikt over verschillende vochtmeters om vaststellingen te doen in het kader van adviesopdrachten en expertises.

Naar portfolio