Advies technische installaties en waterhuishouding

Gezien de verwevenheid met de EPB-regelgeving, de haalbaarheidsstudies hernieuwbare energie en de ventilatieverslaggeving geeft Bureau Bouwtechniek vanuit zijn ruime ervaring ook concepten of gedetailleerd advies rond ventilatie-, verwarmings- en/of koelingssystemen

Deze adviezen beperken zich tot schets- en voorontwerpen waarbij de vermogens van de productie-eenheden bepaald worden in samenhang met passieve zonnewarmte, een zonweringsstrategie, thermische inertie en nachtkoeling.

Regenwaterbehandeling en afvoersystemen voor grijs en zwart water kunnen eveneens deel uitmaken van een adviesopdracht of expertise.
Extreme regenbuien en lage grondwatertafels zullen in de toekomst vaker voorkomen. Met regenwaterbuffering, infiltratie en hergebruik zijn gebouwen beter gewapend tegen perioden van overdaad en schaarste