Duurzaam bouwen I Energie en comfort

Visie en aanpak 

Bureau Bouwtechniek is een pionier op vlak van energiezuinige en passieve gebouwen. BB is ervan overtuigd dat duurzaamheid zich niet beperkt tot energie en wil innovatief en toonaangevend zijn in de brede context van het begrip ‘duurzaamheid’. 

Een duurzaam gebouw is een gebouw 

  • op de juiste locatie, 
  • met bewust gepositioneerde transparante openingen, 
  • met een laag verbruik van energie en water 
  • en een minimale milieu-impact tijdens alle fases, van ontginning van grondstoffen tot demontage of afbraak.

Bureau Bouwtechniek kiest voor een multidisciplinaire, integrale aanpak. De aanbevelingen zijn een evenwicht tussen: 

  • ontwerpambities, 
  • energie-efficiëntie, 
  • kosten-baten, 
  • comfort, 
  • materiaalgebruik 
  • gebouwbeheer. 

Zowel op het niveau van het gebouw als op dat van de gebouwdetaillering. BB zoekt naar oplossingen in overeenstemming met een inherente en logische visie op duurzaamheid.

Bureau Bouwtechniek levert steeds advies op maat. Duurzame insteken worden per project gedefinieerd rekening houdend met de ambities ervan. Ook in het prille (ontwerp)stadium van het projectproces kan er reeds advies worden geleverd. Hoe vroeger in het traject de gemotiveerde duurzaamheidsadviseurs aanwijzingen kunnen geven, hoe beter duurzaamheid verwerkt zit in het eindresultaat.

Team

Bureau Bouwtechniek beschikt over een enthousiast team van goed opgeleide en ervaren specialisten die zeer breed en in verschillende opdrachtcontexten met betrekking tot duurzaam bouwen, energie en comfort ingezet kunnen worden:

Deze adviezen en studies kunnen geleverd worden in het kader van een samenwerking in een multidisciplinair ontwerpteam, maar ook rechtstreeks aan gebouwbeheerders of –eigenaars, bijvoorbeeld in het kader van een toekomstige renovatie.

Deskundigheid

De unieke en diverse samenstelling van ons team maakt dat complexe studies en adviezen integraal intern kunnen worden afgehandeld.
Bureau Bouwtechniek heeft de ambitie om ook hierin toonaangevend te zijn en wil de deskundigheid realiseren en behouden door o.a. opleidingen en wetenschappelijke congressen te volgen, te participeren in technische comités van het WTCB en deel te nemen aan onderzoeksprojecten in samenwerking met universiteiten.