Bouwtechnisch advies

Deskundigheid

Bouwtechniek is al van bij de oprichting van Bureau Bouwtechniek in 1995 onze core business. De praktijkervaring en know-how van BB stellen ons in staat om zeer breed advies in allerlei opdrachtcontexten te geven. Door het multidisciplinaire karakter van onze expertise vervult BB een unieke rol. BB onderhoudt zijn potentieel door te blijven inzetten op kennisuitwisseling, zelfontplooiing en deelname aan studiedagen en congressen.

Wufi simulatie van vochtgehalte van niet afgedekt beton (Sanatorium Lemaire, Tombeek).

Concreet

We kunnen de architect bijstaan in een vroeg stadium van het ontwerp en leveren advies over dak - en gevel opbouwen en detaillering. Hierbij worden naast de ontwerpambities ook alle aspecten (waaronder vochthuishouding, bouwconstructieve- en -systeem logica) en prestatie-eisen zoals thermische en luchtdichtheidseisen in rekening gebracht. Bouwschilpakketten kunnen bouwfysisch geëvalueerd worden op risico's op inwendige condensatie. Naargelang de vraag kunnen ook numerieke simulaties uitgevoerd worden om de impact van initieel bouwvocht, beregening, etc. te evalueren.

Het bouwtechnisch advies kan kortstondig zijn, eenmalig in een werkvergadering maar ook langduriger, bijvoorbeeld in ontwerp- of in uitvoeringsfase.

Gevel

Specifiek voor gevelrenovaties kunnen we nagaan in hoeverre een bepaalde geveldetaillering kan behouden blijven zonder dat er bijvoorbeeld een koudebrug ontstaat. Wij beschikken over een thermografische toestel om in situ de toestand te inspecteren en gespecialiseerde software om warmtestromen doorheen bouwknopen te simuleren.

BB levert ook advies bij projecten met focus op duurzaam bouwen waarbij we de architect begeleiden bij het maken van doordachte materiaalkeuzes, met aandacht voor de milieuprestaties en ondersteunen bij de conceptie van demonteerbare, onderhoudsarme of levensloopbestendige gevelsystemen.

Trisco simulatie van koudebrug. (Axa Vorstlaan, Oudergem)