Technisch advies

Bureau Bouwtechniek beschikt vandaag over een zeer geëngageerd team van specialisten met verschillende disciplines: ingenieurs speciale technieken, bouwtechnische experten, veiligheidscoördinatoren, energie adviseurs en EPB-verslaggevers. 

De BB specialisten combineren kennis over wetgeving met een fundamenteel inzicht. Onze mensen hebben een open geest en beschikken ze over een juiste dosis inlevingsvermogen zodat ze hun adviezen op maat kunnen afstemmen, vertalen en integreren binnen de context van een concreet project.  

Erkenning 

Enkele van onze energie- en bouwspecialisten zijn verbonden aan de Universiteit Gent, vakgroep Architectuur en Stedenbouw. In de master-ateliers architectuurontwerp begeleiden ze studenten ingenieur-architecten bij het integraal ontwerpen waarbij de ingenieur-architect in spe zijn architecturale ambities dient waar te maken binnen het reële kader van de bouwtechnieken, -wetgeving, en –processen. Ze worden ook ingezet in de Bijzondere vraagstukken, binnen de opleiding een unieke context waarbij studenten en begeleiders zich samen gedurende enkele maanden verdiepen in een specifiek onderwerp binnen de thema’s bouwtechniek, duurzaam bouwen of energietechnieken. Een uitwisseling die ook het deskundig potentieel van Bureau Bouwtechniek ten goede komt. 

Daarnaast zijn onze experten ook betrokken bij gesubsidieerde onderzoeksprojecten en experimenten naar nieuwe toepassingen van materialen en bouwsystemen en wordt onze expertise geconsulteerd door fabrikanten voor het uittesten en evalueren van nieuwe materialen of bouwsystemen. We verwijzen hier naar de bouwtechnische evaluatie van verschillende systeemoplossingen voor lichte gevels die we deden op vraag van Siniat, internationale producent van bouwmaterialen. Microtherm, marktleider in hoog performante thermische isolatiematerialen, engageerde ons voor een onderzoek naar mogelijke toepassingen van VIP (Vacuüm Insulated Panels) in de bouwsector. Dit onderzoek kadert in een Onderzoeks- & Ontwikkelingsproject van IWT. 
Bureau Bouwtechniek zetelt in verschillende Technisch Comités van het WTCB, waar gewerkt wordt aan de totstandkoming van verschillende Technische Voorlichtingen.