Samenwerking

Bureau Bouwtechniek staat in voor de intensieve technische begeleiding van kwalitatief hoogstaande architecturale projecten van wedstrijd of voorstudie t.e.m. oplevering.

Maatwerk

BB kan instaan voor een efficiënte begeleiding en beheersing van het volledige bouwproces; zowel bij ambitieuze, grootschalige projecten als projecten van een meer bevattelijke schaal.

We kunnen de architect en bij uitbreiding het volledige ontwerpteam begeleiden van bij de eerste conceptontwikkeling. Eens de basis voor het ontwerp gelegd is, onderzoeken we samen met het ontwerpteam mogelijke technische en financieel technische vraagstukken en werken we verschillende scenario’s uit. In deze fase wordt er naast de technische haalbaarheid ook gekeken naar parameters als de impact op de andere disciplines, planning en het budget. 

Takenpakket

Voorontwerp 
bouwtechnische en kostentechnische begeleiding

Definitief Ontwerp 
bouwtechnische en kostentechnische begeleiding  begeleiden opmaak bouwaanvraag dossier 

Aanbesteding 
algemene leiding en coördinatie uitwerking en uittekenen van plannen en details
opmaak van het bestek, meetstaten en kostenraming
begeleiden van de vergelijking van de offertes van de aannemers

Uitvoering 
leiding der werken :

  • leiding van de werfvergadering met aannemer (technisch, kostentechnisch, organisatorisch enz.)
  • controle uitoefenen op de kwaliteit van de uitvoering der werken 
  • nazicht van de rekening van de aannemer 

assistentie bij voorlopige oplevering 
assistentie bij definitieve oplevering

Tandem

Bureau Bouwtechniek vormt samen met de architect een complementair team. Tijdens de ontwerpfase vervult BB hoofdzakelijk een adviserende rol, terwijl we vanaf de opmaak van het aanbestedingsdossier kunnen optreden als coördinator van een interdisciplinair team van interne en externe specialisten en tijdens uitvoering fungeren als de vertegenwoordiger van het team. 

Meerwaarde

Een samenwerking op dit niveau is voor ons geslaagd wanneer we een ontwerp kunnen vertalen en optimaliseren naar een bouwtechnisch goed gebouw binnen het vooropgestelde financiële kader.

BIM 

Sinds 2009 realiseerde en coördineerde Bureau Bouwtechniek BIM modellen voor verscheidene projecten.   

Building Information Modeling (BIM) is een proces waarbij informatie over een project in databanken opgeslagen, geraadpleegd en gecoördineerd wordt tussen verschillende bouwpartners. Een BIM model vormt meestal de kern van het Building Information Modeling proces en bestaat uit een 3D model van het gebouw, opgebouwd uit dynamische en intelligente virtuele bouwcomponenten die een grote hoeveelheid aan informatie bevatten over hun identiteit en geometrie.  De informatie opgeslagen in het BIM model kan er op verschillende manieren uit geëxtraheerd worden, in de vorm van plannen, snedes, 3D zichten, meetstaten, ramingen, etc.

Administratief centrum Deinze. (BIM model snede i.s.m. ABT.)

Omdat de verschillende projectdocumenten vanuit hetzelfde centrale model gegenereerd worden, is hun onderlinge consistentie verzekerd. Dit in tegenstelling tot een klassieke manier van ontwerpen, waar alle documenten onafhankelijk van elkaar worden aangemaakt en up to date gehouden. 

Wanneer de verschillende partners binnen het projectteam samenwerken aan een BIM model, kunnen coördinatieproblemen tussen de verschillende bouwdisciplines voortijdig en gedegen aangepakt en faalkosten op hun beurt drastisch gereduceerd worden. 

Bureau Bouwtechniek deelt de overtuiging van ondermeer het WTCB dat deze geïntegreerde aanpak in de nabije toekomst dé manier van bouwen wordt. 

BB zetelt als adviseur in het Technisch Comité BIM&ICT van het WTCB. Dit Comité zal de nodige onderzoeks- en informatieactiviteiten opstarten en coördineren en de normalisatieactiviteiten opvolgen.

Het BIMportal, een sensibiliserings- en informatieportaal rond BIM, heeft de ambitie om de Belgische referentie portaalsite te worden omtrent BIM en andere digitale toepassingen die gericht zijn op de noden van de bouwwereld.

BB beschikt over een team BIM specialisten dat in het bezit is van een certificaat Autodesk Revit.