Procesregie

Bureau Bouwtechniek treedt op als vertegenwoordiger van de bouwheer of als plaatsvervangend bouwheer bij complexe projecten en neemt de zorg voor de organisatie van het bouwproces over. 
A.d.h.v. een gedetailleerd processchema leiden we het project in goede banen en bewaren we het overzicht over al zijn facetten. 
De regie kan bestaan uit het structureren van het bouwproces, de opmaak van een duidelijke taakverdeling voor de bouwpartners, planningsopmaak en controle op de aanhouding ervan, permanente controle op het budgetbeheer en de uitvoeringskwaliteit.
Via een open communicatie heeft de bouwheer een accuraat beeld van elke fase en is hij op de hoogte van het verdere verloop van het project.

Takenpakket

In een voorbereidende fase genereert de procesregisseur de administratieve, bouwtechnische, organisatorische, planmatige en financiële informatie voor het project. 
In de latere fases (de ontwerp- en uitvoeringsfase en de fase van nazorg) zal de procesregisseur de werking van dit proces bewaken en bijsturen waar nodig met respect voor het beoogde resultaat, het geplande budget en de voorziene timing. 

Ontwerp

  • opmaak van de procesmatrix voor het creëren van een duidelijke taakverdeling, werkingsstructuur en specifieke taakverdeling voor de verschillende bouwpartners 
  • organiseren van de overlegrondes  
  • bouwcommissievergaderingen met de bouwheer voor het nemen van beslissingen  
  • technische overlegvergaderingen met de bouwpartners voor het bepalen van de voorstellen i.f.v. budget-administratie-inhoud-planning en het bepalen van de beste middelen tot het realiseren van de vooropgestelde doelstellingen 

Uitvoering 

  • leiden van de werfvergaderingen met direct toezicht op de uitvoeringskwaliteit 
  • vervullen van de rol van organisatorisch middelpunt tijdens het volledige verloop van de bouwwerf voor alle bouwpartners met directe verslaggeving aan de bouwheer