Woonzorgcentrum Vogelzang

Architect: Archipelago ar-Te
Bouwheer: Cofinimmo
Locatie: Heverlee
Oppervlakte: 6.400 m²
Timing bouwfase: 2020 - 2022
Budget: € 10.000.000
Status: in uitvoering

Projectondersteuning | Kwaliteitscontrole 

Technisch advies I Milieu impact

Uitbreiding van het woonzorgcentrum Home Vogelzang te Heverlee.

Bureau Bouwtechniek

Bureau Bouwtechniek is één van de vaste partners van Cofinimmo voor de kwaliteitscontrole van woonzorgcentra in Vlaanderen. 

BB controleert de conformiteit van het project met alle technische voorschriften en bepalingen, relevante wetgeving en kwaliteitsnormen. BB adviseert zowel op het vlak van bouwkundige delen, technische installaties als veiligheid.

Daarnaast voert BB een levenscyclusanalyse uit aan de hand van TOTEM, waarbij de milieu-impact van het gebouw wordt onderzocht en optimalisaties worden voorgesteld. Deze analyse staat in het teken van een eerste kennismaking door Cofinimmo met TOTEM en een kennisdeling omtrent methodes voor levenscyclusanalyses.

BB team: arch. Mark Sette, ir. arch. Jona Van Steenkiste, ir. arch. Katrien Van Lierop